Welkom op de buurtmarkt in Meliskerke!

Wat: Buurtmarkt
Waar: Jan Vaderstraat, Meliskerke
Door wie: Organisatie Buurtmarkt Jan Vaderstraat
Datum en tijd: DV zaterdag 18 mei 2019, 10:00-14:00 uur
Extra info: De helft van de opbrengst is voor Stichting Ontmoeting.
De andere helft is bestemd voor Kerk in Actie: Versterk de kerk in Syrië.
Kosten: Gratis
Meer info: jadepagter@gmail.com of 06-34140877

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.