Jong en oud: Welkom op de Johannes Worp Psalmzangavond!

Wat: Zangavond met cd-presentatie
Waar: Grote Kerk in Alblasserdam, Cortgene 8.
Door wie: Psalmzangkoor Tehilla uit Alblasserdam o.l.v. Gerard de Wit
Datum en tijd: DV 9 juni, 19:30 uur.
Extra info: M.m.v. Arjan Kuiper, orgel.
Tevens verkoop cd (15 euro): 150 Psalmen, deel 1, Johannes Worp.
Appelwoord door Stichting Ontmoeting.
Kosten: Geen, collecte voor Ontmoeting en voor de onkosten. Opbrengst cd gedeeltelijk voor Ontmoeting.
Meer info: www.psalmzangkoortehilla.nl

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.