Voor vragen of algemene informatie

Centraal Bureau
Onderdoor 56
Postbus 263
3990 GB HOUTEN

030 635 40 90
info@ontmoeting.org

Statutaire gegevens Stichting Ontmoeting
KvK 24371737
RSIN 814200291

Statutaire gegevens Stichting Ontmoeting Fondsenwerving
KvK 24371741
RSIN 814200308

NL35 RABO 0387 669 140

Donateur – wijziging doorgeven

Wilt u een adreswijziging doorgeven? Stuur een mail met uw oude én nieuwe gegevens naar donateursadministratie@ontmoeting.org

Donateur – opzeggen

Er zijn twee manieren om op te zeggen:

Per mail
U kunt uw opzegging per mail sturen naar: donateursadministratie@ontmoeting.org

Per brief
Centraal Bureau
Onderdoor 56
Postbus 263
3990 GB HOUTEN

Uw opzegging moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

 • Uw volledige naam
 • Adres en woonplaats
 • De reden van uw opzegging (optioneel). Dit zodat we donateurs in de toekomst beter van dienst kunnen zijn.

Donateur – klacht doorgeven

Stichting Ontmoeting heeft een klachtenprocedure voor klachten over ons fondsenwervingswerk en communicatie. Er zijn 3 manieren om uw klacht te melden.

 • Mondeling of per telefoon (telefoonnummer: (030) 635 40 90);
 • Per email (info@ontmoeting.org) of direct aan de betrokken medewerker
 • Per post: (postbus 263, 3990 GB Houten).

Uw schriftelijke klacht moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

 • Naam, adres en handtekening van de indiener;
 • Dagtekening;
 • Een omschrijving van de klacht.

Voor cliënten is hier de klachtenprocedure vinden.

Melden integriteitsschending

Als donateur, vrijwilliger, medewerker of andere zakelijke relatie van ons, kun je rekenen op de zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid van Stichting Ontmoeting. Je vertrouwen in ons vinden wij belangrijk en daarom staat integriteit hoog in het vaandel. Om die reden ondertekenen al onze medewerkers, stagiair(e)s en vrijwilligers onze gedragscode.

Wat is een integriteitsschending?

 • ​belangenverstrengeling
 • ​manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
 • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
 • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
 • strafbare misdragingen buiten werktijd
 • verspilling en misbruik van eigendommen
 • ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

Zie of vermoed je dat iemand van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan door aan een van onze vertrouwenspersoon via onderstaande contactgegevens. Wij gaan zorgvuldig met je melding om. Een van onze vertrouwenspersoon beoordeelt je melding. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats. Onderzoek wordt altijd uitgevoerd in opdracht van de raad van bestuur. Afhankelijk van de soort schending (wel of niet een strafbaar feit) wordt aangifte bij de politie gedaan.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Mevr. W. Koopman
06 – 1744 3933
wilma.koopman@wkcoaching.nl

Routebeschrijving

Naar Onderdoor 56, Houten