Dank voor uw steun!

Beste ondernemer,

Ook 2021 was weer een bijzonder jaar dat behoorlijk in het teken van het coronavirus stond. Steeds veranderende maatregelen en een toenemende maatschappelijke onrust hebben ook zo z’n weerslag op onze cliënten gehad. Graag willen we deze kwetsbare mensen hoop blijven geven, hoe hun leven ook loopt.

Dankbaar zijn we dat u ook dit jaar uw betrokkenheid bij ons werk hebt getoond. Om u toch even te kunnen ‘spreken’ hebben we voor u een videoboodschap gemaakt.

Dank u wel voor uw betrokkenheid

Mogen we in 2022 weer op u rekenen? Misschien kunnen we elkaar dan weer eens ontmoeten tijdens een ‘echte’ ondernemersbijeenkomst.

Een gezegende Kerst toegewenst en voor 2022 een mooi jaar gewenst.