Belangrijke vragen

Belangrijke vragen

Wat wil Ontmoeting tijdens de intake weten van mijn cliënt?

De motivatie van de cliënt is een belangrijke, stuwende factor tijdens het hele traject. Daarom vragen we daar uitgebreid naar tijdens het intakegesprek. We willen weten: waar zit je op dit moment? Hoe gaat het met je? Wat hoop je, wat verwacht je? Waar heb je al aan gewerkt, kunnen we vervolgstappen maken of moet er eerst nog een behandeling starten voor je bij ons komt? Wat is er in jouw verleden gebeurd en hoe kan je dat verwerken? Kan de begeleiding ambulant of is er meer bescherming of structuur nodig? We geven uw cliënt inzicht in onze aanpak. We zullen benadrukken dat een eventuele behandeling door zorgpartners niet losstaat van het wonen bij ons. Wat er tijdens een externe behandeling aan bod komt, kan de cliënt in de praktijk brengen in het dagelijkse leven bij Ontmoeting.

Hoe weegt Ontmoeting tijdens het traject de belangen af van de samenleving en van uw cliënt? 

Ons uitgangspunt is de mens die we gaan begeleiden, behandelen, ondersteunen en zo een nieuwe kans bieden. Tegelijk weten we dat de voorgeschiedenis van de cliënt risico’s met zich meebrengt. De kaders die daarbij horen, houden we scherp in het oog. Risico’s voor de maatschappij wegen altijd mee in de besluitvorming. Zo nodig zoeken we overleg met u over vervolgstappen. We merken dat deze transparante werkwijze waardering krijgt van verwijzers. Moeilijke momenten komen daardoor niet snel onverwacht, omdat we u zorgvuldig informeren over ontwikkelingen.

Hoe geven we het principe van ‘eigen regie’ invulling in de omgang met uw cliënt? 

Tijdens de intake willen we inzicht krijgen in de motivatie van de cliënt. Die motivatie weegt zwaar mee bij het plaatsingsbesluit. Eenmaal in het traject is die motivatie tijdens de begeleidingsgesprekken een terugkerend gespreksonderwerp om verder te komen.

Soms maakt een cliënt moeilijke dingen mee tijdens zijn verblijf bij ons. Dat kan leiden tot problematisch gedrag. Ook in zo’n situatie proberen we de cliënt zelf aan  te laten geven hoe hij hieruit kan komen. We geloven niet in het blind inzetten van extra controles op bijvoorbeeld middelengebruik. Uiteindelijk zijn dit belangrijke leermomenten voor de cliënt, waarbij de cliënt kan aangeven welke (extra) begeleiding of controle hem zou helpen. Dat voegen we samen met onze ervaring en expertise om zo maatwerk te bieden in deze situaties.

Hoe monitoren we de ontwikkeling van uw cliënt en wat gebeurt er bij tegenslagen? 

Aan het begin van het traject praten we met uw cliënt over moeilijke momenten. We vragen welk gedrag daarbij hoort, zodat we in actie kunnen komen als we later dat gedrag zien. Daarvoor maken we een signaleringsplan.

In dit plan gebruik we de Stoplichtmethode. Meteen als we gedrag zien dat van groen naar oranje gaat, gaan we in gesprek met de cliënt. Hoe kunnen we verdere ontwikkeling naar rood voorkomen? Wat heeft de cliënt nodig en hoe kan hij dit in toekomst eventueel voorkomen? Ook kijken we of de verwijzer betrokken moet worden en input kan leveren.

We organiseren een multidisciplinair overleg als de situatie daar om vraagt. Een time-out in de justitiële inrichting van herkomst kan een uiterste optie zijn wanneer dit past binnen het justitiële kader. Daarna pakken we de draad graag weer op.

Wat betekent de unieke betrokkenheid van ruim 1000 Ontmoeting-vrijwilligers voor ons werk? 

Geen enkele instelling voor Forensische zorg heeft zoveel vrijwilligers als Ontmoeting. Op 250 medewerkers hebben we 1.000 vrijwilligers. Ook binnen Ontmoeting FZ worden vrijwilligers ingezet. Ze gaan onder andere op verzoek mee met cliënten als zij naar de rechtbank, het ziekenhuis of hun familie gaan. We merken dat het onze cliënten goed doet om te ervaren dat mensen zich vrijwillig voor hen inzetten. Dat anderen voor hen klaarstaan bevordert hun vertrouwen in de mensen om hen heen.

Natuurlijk vormen de vrijwilligers geen vervanging voor wat onze professionals doen. Maar hun bijdrage is wel van onschatbare waarde. We brengen en houden hun deskundigheid op peil door coaching en cursussen. Elke vrijwilliger is bovendien ambassadeur voor ons werk, en daarmee draagt hun betrokkenheid ook bij aan het verkleinen van de stigma’s tussen onze cliënten en de maatschappij. Onze vrijwilligers maken van Ontmoeting een unieke organisatie!

 

Hoe krijgt het specialisme ”Forensische zorg” vorm bij Ontmoeting? 

Forensische zorg vormt een belangrijk deel van het werk dat we doen. Het is niet iets wat we ‘erbij doen’, we zijn er specialist in. Medewerkers worden onder andere opgeleid binnen de F

Jaarlijks volgen ze bijscholing om hun kennis op peil te houden.

Collega’s delen hun kennis met andere collega’s via een interne kerngroep Forensische Zorg. We weten dat goede Forensische zorg vraagt om forensische scherpte, die erop gericht is om de belangen van de cliënt en van de maatschappij in evenwicht te houden. Die scherpte is nooit vanzelfsprekend en heeft voortdurend onderhoud nodig. Onze grondige aanpak op het gebied van opleiding, training en kennisdelen stelt ons in staat hoge kwaliteit te leveren en die kwaliteit binnen Ontmoeting ook te borgen.

 

Direct naar

Homepage FZ Aanmelden

Waar bieden we Forensische Zorg

Landkaart