Forensische Zorg
Ambulante begeleiding en begeleid wonen

Ambulante begeleiding en begeleid wonen

Soms loopt het leven anders dan gepland. Er ontstaan problemen door schulden of verslaving. De relatie met een partner of familie loopt stuk. Het verlies van werk en daarna mogelijk een huis heeft grote impact. Het lijkt wel of er geen grip meer is op het leven. Het lukt niet om dit alleen op te lossen. Deze problemen kun leiden tot delict gedrag en soms tot detentie. Een gericht aanpak met maatwerk is nodig om deze cirkel te doorbreken. Gericht op de persoon, maar ook op de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om weer deel uit te kunnen maken van de maatschappij.

Ontmoeting FZ biedt in deze situatie ambulante begeleiding. Samen gaan we aan de slag voor de inzet van herstel bij onze cliënten, en zijn scherp op het tijdig opvangen van signalen die verbonden zijn aan het delict of het delict gedrag. We gaan graag een goede samenwerking aan met u als verwijzer, met korte lijnen en evaluatie momenten (MDO’s). De ambulante begeleiding van Ontmoeting FZ wordt vorm gegeven door medewerkers met extra scholing op dit gebied, en wordt ondersteund door een FZ specialist binnen het betreffende team.

Door maatwerk, kennisontwikkeling en een goede samenwerking hebben we een gedegen aanbod voor uw cliënt.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben of een kamer van Ontmoeting huren. Ontmoeting heeft een aantal panden. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De cliënt wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de reclassering, verslavingszorg en GGZ.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Onze persoonlijk begeleiding bezoekt uw cliënt zo vaak als nodig is. Hulp is mogelijk op allerlei terreinen. We bieden schuldhulpverlening, activering, woonbegeleiding en werkervaringsplekken. Voor verslavingszorg en psychiatrische of psychologische begeleiding werken we samen met deskundige partners.

Individuele woningen in Nederland
Onze individuele woningen staan in heel Nederland. Hier bieden wij begeleiding in nabijheid.

Begeleiding in eigen woning
Heeft de cliënt een woning, dan bieden wij ook begeleiding in de thuissituatie. Onze persoonlijk begeleiders bezoeken onze cliënten  zo vaak als nodig is. De begeleiding is afgestemd op de afspraken in het begeleidingsplan.

Waar bieden we Forensische Zorg?

Waar bieden we Forensische Zorg

Landkaart