Forensische zorg

Al meer dan 20 jaar bieden wij forensische zorg en hebben wij al vele cliënten mogen ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving. Wij doen dit op meer dan tien locaties in Nederland. Dit doen we met een breed zorgaanbod: Verblijfszorg & langdurige zorg, Ambulante begeleiding & begeleid wonen en Dagbesteding & activering. Zo nodig stellen we daarbij zelf woonruimte beschikbaar.

 

Direct aanmelden: intake@ontmoeting.org, of bel (030) 635 40 90

Direct contact

Onze diensten

Forensische Zorg

Wat heeft Ontmoeting te bieden?

Samen zorgen voor mensen met een justitiële titel

We werken onder andere samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen en Reclassering. Met elkaar zetten wij ons in voor de zorg voor mensen met een justitiële titel. Tegelijk maken we de samenleving veiliger. Recidive willen we voorkomen door goed aan te sluiten bij de mensen die het betreft. Hun echte verhaal leren kennen, dat is waar Ontmoeting voor staat.

Juist cliënten met de nodige complexiteit krijgen bij ons de kans aan hun leven te werken. We geven ze zoveel mogelijk eigen regie over hun ontwikkeling. Tegelijk bieden we toezicht en begeleiding. Onze vrijwilligers staan voor ze klaar, en onze modulaire aanpak biedt structuur en perspectief.

Zo gaan wij te werk:

Wanneer u ons inschakelt via ons Centraal Aanmeld Team (CAT) krijgt u een vaste contactpersoon, regelmatig overleg en direct contact bij ontwikkelingen die voor u en voor de cliënt belangrijk zijn. Vanwege onze jarenlange ervaring weten we wat er nodig is voor goede begeleiding voor cliënten met een justitiële titel. We kennen de behoeften van justitiabelen, en we ontzorgen u vanaf het moment dat u contact met ons legt.

Wilt u meer informatie? Bekijk hier de belangrijke vragen.

 

Het verhaal

Het verhaal van Dennis

Dennis (45) verblijft bij Ontmoeting in Epe, waar hij zijn eerste stappen naar een normaal leven probeert te zetten na 30 jaar verslaving en zware criminaliteit.

 

“Ik kom steeds meer mezelf tegen,” zegt hij, “Hier weten ze wat ik heb meegemaakt en daar praten we over. Die gesprekken helpen me bij mijn verwerking en geven me een goed gevoel. Ik hoop dat ik over drie jaar schuldenvrij ben en een gewoon leven kan gaan leiden. Als je bereid bent om aan je problemen te werken, dan is dit echt een goede plek om dit te doen.”

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk? 

Aanmelding

De standaardprocedure is dat u een cliënt aanmeldt in het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo). Voorafgaand aan die aanmelding zijn we altijd bereid om een oriënterend of adviserend gesprek met u te voeren.

Ons Centraal Aanmeld Team kan u een indruk geven of plaatsing bij ons tot de mogelijkheden behoort. Zo nodig gaan we samen met u na of er alternatieven zijn die beter passen. We kennen de zorgmarkt goed en kunnen u deskundig advies geven. Onze inzet is om als we eenmaal in gesprek zijn, linksom of rechtsom een oplossing te bieden voor uw vraag.

Intake 

Na de aanmelding via Ifzo gaan we voor u aan het werk. We plannen de intake, we spreken uw cliënt en gebruiken alle beschikbare informatie om een inschatting te maken of iemand bij ons in begeleiding kan komen. We gaan na of ambulante begeleiding (eventueel in een van onze eigen woningen) voldoende is, of dat het beter is te starten met verblijfzorg.

Is er een match? 

Dan bespreken we samen de vervolgstappen die gezet moeten worden om de begeleiding te starten. Wat heeft uw cliënt nodig voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij? Waar zetten we op in en wat is daarvoor nodig? Deze informatie hebben we verzameld in de intake, en zetten we om in een actieplan.

Om samen scherp te blijven of we op het goede spoor zitten met dit plan, kijken we met regelmaat terug naar de afgelopen periode en evalueren we. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Met alle betrokken partijen wordt er gezocht naar maatwerk en een goede aansluiting bij de eigen geschiedenis van de cliënt. Want kansen voor de toekomst zijn persoonsgebonden en hebben daarom ook kans van slagen.

MEER WETEN?

We kunnen u meer over onze aanpak vertellen in een persoonlijk gesprek. Neem daarvoor contact op met ons Centraal Aanmeld Team via (030) 635 40 90 of mail ons: intake@ontmoeting.org. Agnes de Vries, Trijnke Mooiweer of Maaike Meijer  staat u graag te woord.

Onze diensten