Forensische zorg; zorg na detentie

Forensische zorg

Mensen die zijn vastgelopen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze perspectief in hun leven. In de regio Epe, Apeldoorn, Deventer en Zutphen, maar ook op onze andere locaties in Nederland bieden we forensische zorg. Ontmoeting biedt zowel verblijfszorg als ambulante begeleiding. Als het nodig is, kan op veel van onze locaties behandeling via samenwerkingspartners plaatsvinden.

Verwijzen of advies nodig over forensische zorg? Onze intakemedewerkers kunt u bereiken via: 0578-676400 of intake@ontmoeting.org. Ook voor advies over plaatsing in IFZO kunt u contact met ons opnemen!

Woon-werktraject Epe

In Epe biedt Ontmoeting een woon-werktraject aan ex-gedetineerde mannen (forensische verblijfszorg). Zij worden begeleid bij hun maatschappelijke integratie. Cliënten wonen in appartementen in verschillende gebouwen op het terrein. Hier volgen zij een programma dat is opgebouwd in modules van drie maanden. Binnen het traject wordt behandeling aangeboden op het gebied van verslaving en psychische problematiek. Na maximaal drie modules stromen cliënten door naar een eigen woonplek of naar een vervolgplek zoals onze Thuishavens. Daarnaast is er op het terrein de mogelijkheid tot beschermd wonen.

Beschermd wonen

In Epe bieden wij beschermd wonen aan mannen die na hun woon-werktraject of via zij-instroom langere tijd gebruik willen maken van begeleiding en het wonen op een beschutte plek. Ontmoeting biedt ondersteuning op alle levensterreinen en 24 uur per dag begeleiding en toezicht. Behandeling waar nodig behoort tot de mogelijkheden.

Ambulante hulp

Ontmoeting biedt professionele ambulante begeleiding o.a. aan mensen met een justitiële titel. Hierbij bieden wij ondersteuning op alle levensterreinen zoals werk, wonen, financiën, schulden, verslaving, inkomen, sociale contacten en vrije tijd.

Ontmoeting heeft in diverse steden Thuishavens waar mannen, vrouwen en soms ook gezinnen kunnen wonen en begeleiding ontvangen. Dit kan al met een indicatie voor ambulante begeleiding.

Nazorg in en na detentie

Zowel voor mannen als vrouwen biedt Ontmoeting hulp bij nazorg na detentie. In een aantal PI’s zijn wij al regelmatig aanwezig en kunnen wij na een inventarisatiegesprek aangeven op welke wijze wij kunnen ondersteunen in het vinden van bijvoorbeeld (vervolg)zorg, wonen, werk of oplossen van schulden.

Doorzorg voor vrouwen

Vanuit de drie vrouwengevangenissen in Nederland bieden wij nazorg aan vrouwelijke gedetineerden binnen de 25 gemeenten in onze regio. Dit kan gaan om het regelen van praktische zaken, maar ook om het zoeken naar een eventuele passende woonplek of professionele begeleiding. Dit bevordert de integratie in de maatschappij en vermindert de kans op recidive.