Keurmerken

Ontmoeting is een ANBI en heeft het CBF-keurmerk. Daarnaast beschikt Ontmoeting over het HKZ-kwaliteitscertificaat.

ANBI

Stichting Ontmoeting Fondsenwerving is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Ontmoeting een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan per 1 januari 2008. Lees hier meer over de ANBI publicatieplicht.

Onze gegevens:

Officiële naam: Stichting Ontmoeting Fondsenwerving

RSIN nummer: 8142.00.308 (Stichting Ontmoeting Fondsenwerving)

CBF-keurmerk

Het CBF is de toezichthouder van de goededoelensector. Zij toetsen organisaties aan de normen die door de sector zelf zijn opgesteld.  U herkent deze organisaties aan het logo ‘Erkend goed doel’. Dan weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

Ook Stichting Ontmoeting heeft dit keurmerk.

Normen Goede doelen die in aanmerking willen komen voor een erkenning, moeten aan verschillende normen voldoen. Het CBF let er bijvoorbeeld op of:

  • Er een stevige organisatiestructuur is met heldere afspraken;
  • De financiën verstandig worden beheerd;
  • Er duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de activiteiten;
  • Het geld van donateurs ook echt bij het goede doel terechtkomt;
  • De organisatie transparant is.

Klachten kunnen door donateurs via mail, telefoon of per post worden ingediend. Voor klachten van donateurs is een klachtenreglement beschikbaar. Verder zijn ons strategisch beleidsplan en de statutenwijziging in te zien.

Voor meer informatie zie www.cbf.nl.


Bekijk hier wat de erkenning inhoudt.

HKZ-kwaliteitscertificaat

Sinds 2009 beschikt Stichting Ontmoeting over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de HKZ-norm: Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang. In 2018 is het kwaliteitscertificaat voor de laatste keer vernieuwd. Met dit certificaat voldoet Stichting Ontmoeting eveneens aan de clausules van ISO 9001: 2015.

Het kwaliteitscertificaat is geldig voor de volgende scope: Het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen (opvang, activering, tijdelijk verblijf, ambulante begeleiding en sociale netwerken) door vrijwilligers en professionals die present zijn, gedreven door christelijke naastenliefde.

Het HKZ-certificaat is afgegeven door Lloyds Register Nederland B.V. Jaarlijks toetsen medewerkers van Lloyds Register of de hulpverlening van Stichting Ontmoeting nog voldoet aan de kwaliteitseisen uit de norm.