Koersvakanties 2021

Ontzettend fijn dat jullie je met de deelnemers van de zomerkampen van Koersvakanties van de JBGG in willen zetten voor het werk van Stichting Ontmoeting.

De opbrengst van het kampproject gaat naar een motor voor de veldwerkers die daklozen in  Rotterdam opzoeken en naar mountainbikes die we in kunnen zetten bij onze hulpverlening aan ex-gedetineerden.

Voor kinderen: Hoe kom ik van de straat?

Slapen op straat?! In Rotterdam is het voor sommige mensen nog steeds werkelijkheid. Deze mensen willen we graag ontmoeten en helpen. We bieden hulp aan mensen die gevangen zitten in hun problemen. Zowel overdag als ’s nachts gaan veldwerkers op pad om een goed beeld te krijgen van de buitenslapers in de stad.

Onze veldwer­kers zoeken daklozen in en rondom de stad op. Zij proberen contacten te leggen door een kop koffie aan te bieden, een deken of gewoon om een praatje te maken en bouwen een vertrouwensband op met deze mensen met als doel hen een stap verder te helpen. Dat kan door hen te verwijzen naar de inloop van stichting Ontmoeting, zodat ze weer ‘onder de mensen komen’, zich op kunnen frissen, wat kunnen eten en daarna mogelijk met een hulp­verlener verder praten over hun situatie.

Want juist als mensen alles zijn kwijtgeraakt, hebben zij behoefte aan de meest noodzakelijke dingen zoals eten, drinken, douchen en een plek waar je je thuis voelt. Hiervoor kan men terecht op onze Inloop in Rotterdam. Daarnaast kunnen bezoekers daar ook dagbesteding krijgen. Denk aan activiteiten zoals schilderen, samen koken, muziek maken of gewoon ontspannen een spelletje doen.

Voor jongeren tot 17 jaar: zorg voor ex-gedetineerden

In Epe biedt Ontmoeting een woon-werktraject aan ex-gedetineerde mannen. Zij worden begeleid bij hun maatschappelijke integratie. Cliënten wonen in appartementen in verschillende gebouwen op het terrein. Hier volgen zij een programma dat is opgebouwd in modules van drie maanden. Daarna stromen cliënten door naar een vervolgplek of naar één van onze Thuishavens in (de omgeving van) Epe.

Cliënten werken en wonen op het terrein van Huize Norel. Daar volgen zij een verplicht activeringsprogramma, dat bestaat uit werk, sport en creatieve activiteiten. Elke dag zijn er woon-werkbegeleiders aanwezig, elke week spreekt de cliënt zijn persoonlijk begeleider en zo nodig is er een budgetcoach.

Dagbesteding helpt hen om weer structuur in hun leven te krijgen. Je kunt hierbij denken aan tuinieren, dieren verzor­gen, schilderen, timmeren of andere ontspannende activiteiten, zoals mountainbiken.

Filmmateriaal

  • Bekijk hier het verhaal van Pieter. In het kampinstructieboekje heb je hetverhaal al kunnen lezen. Met deze video krijg je een beeld bij hem.
  • Video van het RD. RD-redacteuren verdiepten zich samen met ervaringsdeskundigen in de wereld van dak- en thuisloosheid en ex-gedetineerden. Cliënten van stichting Ontmoeting dachten mee over de thema’s die aan de orde moesten komen en vertelden bovendien hun eigen verhaal. De krant is op 18 december 2018 verschenen. Mogelijk is deze nog via het RD op te vragen.
  • Deze video geeft een mooi beeld van de cliënten van Ontmoeting en van de steun die wij hen bieden.
  • Dit animatiefilmpje geeft eenvoudig weer wat de Ontmoetingnetwerken inhouden.
  • In deze video komen cliënten aan het woord die gebruikmaken van Ontmoetingnetwerken.
  • In deze film vertelt Patrick iets over zijn leven en welke plek Ontmoeting hierin heeft.

Achtergrondinformatie 

In Rotterdam bevindt zich onze inloop, waar dak- en thuislozen dagelijks terecht kunnen voor een kleine maaltijd, een kop koffie, douchen en kleding wassen. Vaak worden ze door onze veldwerkers verwezen naar deze plek.

Ex-gedetineerden krijgen hulp vanuit het woon-werkcentrum in Epe. Lees hier wat deze hulpverlening in houdt.

En tenslotte nog een mooi verhaal van Ferry. Lees hoe zijn leven is veranderd!

In dit filmpje vind je een instructie van het spel met de touwtjes.

Contactgegevens

Centraal Bureau
Onderdoor 56
Postbus 263
3990 GB HOUTEN
NL35 RABO 0387 6691 40
KvK 24371741
BTW NL 8142.00.308.B.02

Meer informatie? Bel of mail ons gerust!

Besselyn de Rooij – Smit
bdrooij@ontmoeting.org
06 437 962 81