Hulp in Alkmaar

Ontmoeting in Alkmaar

In Alkmaar biedt Ontmoeting verschillende vormen van hulpverlening aan, zoals Ambulante begeleiding, Beschermd Thuis en Ontmoetingnetwerken. Daarnaast kunnen mensen uit Alkmaar en omgeving aangemeld worden voor Beschermd Wonen, onze locatie in Heerhugowaard.

Beschermd Thuis

Voor wie langdurige en intensieve begeleiding in de thuissituatie nodig heeft biedt Ontmoeting Beschermd Thuis. Een vorm van intensieve ambulante hulpverlening waarmee wordt voorkomen dat problemen zo oplopen dat het niet meer haalbaar is om thuis te blijven wonen.

De begeleiding richt zich op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat gebeurt door intensief contact, begeleiding dichtbij, 24-uurs bereikbaarheid en betrokken vrijwilligers. Wanneer er meer of minder begeleiding nodig is kan er eenvoudig geschakeld worden.

Naast de begeleiding wordt veel aandacht besteed aan het sociale netwerk. Wanneer er sprake is van een klein of niet steunend netwerk, kan een Ontmoetingnetwerk een oplossing bieden. Contacten die er zijn worden zo mogelijk betrokken bij de begeleiding, zodat een steunend netwerk wordt opgebouwd of behouden blijft.

Ambulante begeleiding

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben in regio Alkmaar.

Tijdens een intakegesprek wordt besproken op welke gebieden er ondersteuning nodig is. Vervolgens wordt er samen een begeleidingsplan opgesteld met doelen waaraan gewerkt wordt. Er wordt begeleid op het gebied van ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer, contact met verslavingszorg of GGZ, het vinden van dagbesteding of het (uit)bouwen van een sociaal netwerk.

'Het persoonlijke contact vind ik erg prettig'

Vrijwilliger Ontmoeting drinkt koffie met cliënt van Ontmoeting

Beschermd wonen

Beschermd Wonen is er wanneer het nodig is om psychische en praktische ondersteuning te krijgen op alle leefgebieden met als doel zo zelfstandig mogelijk te leren leven. Naast een eigen appartement, met daarin alle faciliteiten om een zelfstandig huishouden te draaien, is er een ontmoetingsruimte waar gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden, zoals ontbijten, avondeten en koffiemomenten.

De appartementen bevinden zich op twee locaties, in Heerhugowaard-Zuid en in de Bomenwijk.  Beschermd Wonen is er op gericht om -indien haalbaar- door te stromen naar een meer zelfstandige manier van wonen.

Op de Beschermd Wonen locaties in Heerhugowaard werkt een team van persoonlijk begeleiders, groepswerkers en vrijwilligers. Zij zijn 14 uur per dag aanwezig en dragen zorg voor 24 uurs-bereikbaarheid. Persoonlijk begeleiders maken samen met de cliënt een eigen plan met doelen waar aan wordt gewerkt. De groepswerkers zijn aanwezig in de huiskamer en zijn het aanspreekpunt gedurende de dag.

Mensen met psychische problematiek en/of LVB problematiek zijn welkom bij ons. Beschermd Wonen is mogelijk met een WMO indicatie voor beschermd wonen of met een WLZ indicatie(3VG, 4VG of 6VG).

Ontmoetingnetwerken

In Heerhugowaard en Alkmaar bieden wij sociale netwerken aan rondom kwetsbare personen die de verbinding met  zichzelf en anderen kwijt zijn. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de omgeving van) Heerhugowaard en Alkmaar.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of het huishouden kunnen contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

Contactgegevens

Waterhoenstraat 18A
1826 JK ALKMAAR
(030) 635 40 90

* Als u dit nummer belt, wordt u tijdens kantoortijden eerst doorverbonden met de centrale lijn in Houten. Buiten kantoortijden wordt u wel rechtstreeks met de locatie verbonden.

Contactpersonen

Beschermd Thuis, Thuishaven en Ambulante begeleiding
Myrthe de Geus
06 41 58 0705
mdgeus@ontmoeting.org

Forensische Zorg
Centraal Aanmeld Team (CAT) Forensische zorg
030 635 40 90 *
intake@ontmoeting.org

* Als u dit nummer belt, wordt u tijdens kantoortijden eerst doorverbonden met de centrale lijn in Houten. 

Ontmoetingnetwerken
Michelle Beqiri
06 86 84 70 22
mbeqiri@ontmoeting.org