Hulp in Apeldoorn

Apeldoorn

In Apeldoorn bieden we verschillende vormen van hulpverlening aan.

Thuishaven

In Apeldoorn werken medewerkers van Ontmoeting vanuit een thuishaven. In en rond een thuishaven wonen cliënten die extra zorg nodig hebben; zorg op maat. Ontmoeting kan dit bieden, omdat de drempel laag is naar de thuishaven en de medewerkers dichtbij zitten. Een thuishaven wil een veilige plek in de wijk zijn.

Vanuit de Thuishaven wordt intensieve woonbegeleiding geboden voor één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. In dit jaar worden heldere doelen gesteld waar cliënten aan kunnen werken en wordt er gezocht naar betaalbare huisvesting. Ontmoeting biedt haar cliënten dan begeleiding bij het wonen en vinden van een arbeidsplaats. Het doel is, dat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig gaan wonen met een eigen huurcontract, waarbij Ontmoeting (ambulante) hulp op afstand blijft bieden.

Ontmoeting werkt hierbij samen met de sociale wijkteams van de gemeente. Met dagbesteding weten cliënten van Ontmoeting zich nuttig te maken voor de buurt, wat het draagvlak van de thuishavens ten goede komt.

Thuishaven voor vrouwen

Voor vrouwen uit kwetsbare milieus bieden wij ambulante begeleiding aan in een kleinschalige woonvorm. In een eengezinswoning aan de rand van een rustige wijk kunnen zij onder begeleiding werken aan de levensgebieden waarin zij problemen ondervinden. Wij bieden de mogelijkheid aan tot opvang voor vrouwen vanaf 18 jaar. De begeleiding richt zich op de zelfredzaamheid. De Thuishaven voor vrouwen biedt een rustige en veilige plek om toe te werken naar een zelfstandige woning.

Ambulante begeleiding

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben in Apeldoorn of een kamer van Ontmoeting huren in één van de Thuishavens in Apeldoorn.

Samen met de bewoner stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De bewoner wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de verslavingszorg en GGZ.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Klik op fullscreen (vierkante icoon rechts) om een virtueel kijkje te nemen op onze locatie!

Ontmoetingnetwerken Apeldoorn

In Apeldoorn en omgeving bieden we sociale netwerken aan rondom mensen die de verbinding met zichzelf zijn kwijtgeraakt. Deze mensen bevinden zich in een situatie waarin ze op meerdere levensvlakken problemen ervaren..  De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen doorgaans uit (de omgeving van) Apeldoorn.

Wij bieden mensen onze hulp aan om te voorkomen dat formele zorg ingeschakeld dient te worden, maar ook als extra ondersteuning voor mensen die begeleiding ontvangen van formele hulp. Onze netwerkcoördinator begeleidt de cliënten en vrijwilligers, zodat de gewenste doelen een maximale kans van slagen hebben.

Wanneer kan een netwerk ingezet worden?

Onze unieke Ontmoetingnetwerken kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als je hulp nodig hebt bij het aangaan van nieuwe contacten, het overleg met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of gezellig en kopje koffie drinken. Als jij deze extra hulp nodig hebt, kun je hiervoor geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze netwerkcoördinatoren. Na een eerste kennismaking bekijken we of je in aanmerking komt voor een gratis Ontmoetingnetwerk.

Als je wat meer hulp nodig hebt of al een indicatie hebt, kunnen we je ook vrijblijvend in contact brengen met de ambulante hulpverleners van Ontmoeting. Omdat we snel werken en snel kunnen schakelen tussen vrijwilligers en ambulante hulpverleners zijn Ontmoetingnetwerken zeer succesvol!

'Ik heb weer een eigen plek'

Contactadres

Anklaarseweg 21 a/b
7316 MA APELDOORN

Contactpersonen

Thuishaven
Gerard Hoven
apeldoorn@ontmoeting.org
06 86 84 97 49

Ontmoetingnetwerken
Aart Zwerus
azwerus@ontmoeting.org
06 14 59 11 06

Ontmoetingnetwerken
Karianne Veerman
kveerman@ontmoeting.org
06 28 55 97 26