Hulp in Epe

Locatie Epe

In Epe bieden we verschillende vormen van hulpverlening aan, zoals het woon-werktraject, ambulante begeleiding, de Thuishaven en Ontmoetingnetwerken.

Woon-werktraject

In Epe biedt Ontmoeting een woon-werktraject aan ex-gedetineerde mannen. Zij worden begeleid bij hun maatschappelijke integratie. Cliënten wonen in appartementen in verschillende gebouwen op het terrein. Hier volgen zij een programma dat is opgebouwd in modules van drie maanden. Daarna stromen cliënten door naar een vervolgplek of naar één van onze Thuishavens in (de omgeving van) Epe.

Cliënten werken en wonen op het terrein van Huize Norel. Daar volgen zij een verplicht activeringsprogramma, dat bestaat uit werk, sport en creatieve activiteiten. Elke dag zijn er woon-werkbegeleiders aanwezig, elke week spreekt de cliënt zijn persoonlijk begeleider en zo nodig is er een budgetcoach.

Klik op fullscreen (vierkante icoon rechts) om een virtueel kijkje te nemen op onze locatie!

Op locatie bieden we verschillende cursussen aan, zoals VCA, Sociale Hygiëne, ECDL en solliciteren.

Naast het begeleid wonen op eigen terrein bieden we vanuit Epe ook ambulante hulp en outreachende begeleiding aan mensen met psychische, financiële of sociale problemen.

Wij  bieden maatwerk, waarbij de wensen en mogelijkheden van onze cliënten het uitgangspunt zijn voor onze hulpverlening. Inzetten van eigen netwerk en vrijwilligers geven meerwaarde aan het traject. Waar nodig kan in samenwerking met behandelpartners intern een behandeltraject geboden worden. 

Informeren, overleggen of aanmelden? Bel of mail gerust! 0578 – 676 400 of intake@ontmoeting.org.

Ambulante begeleiding

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben in Epe of een kamer van Ontmoeting huren in de Thuishaven Epe.

Samen met de bewoner stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De bewoner wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de verslavingszorg en GGZ.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Thuishaven

In Epe werken medewerkers van Ontmoeting vanuit een Thuishaven. In en rond een Thuishaven wonen cliënten die extra zorg nodig hebben; zorg op maat. Ontmoeting kan dit bieden, omdat de drempel laag is naar de Thuishaven en de medewerkers dichtbij zitten. Een Thuishaven wil een veilige plek in de wijk zijn.

Vanuit de Thuishaven wordt intensieve woonbegeleiding geboden, worden er heldere doelen gesteld waar cliënten aan kunnen werken en wordt er gezocht naar betaalbare huisvesting. Ontmoeting biedt haar cliënten dan begeleiding bij het wonen en vinden van een arbeidsplaats. Het doel is, dat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig gaan wonen met een eigen huurcontract, waarbij Ontmoeting (ambulante) hulp op afstand blijft bieden.

Ontmoeting werkt hierbij succesvol samen met de sociale wijkteams van de gemeente Epe. Met dagbesteding weten cliënten van Ontmoeting zich nuttig te maken voor de buurt, wat het draagvlak van de thuishavens ten goede komt.

Ontmoetingnetwerken

In Epe en omgeving bieden we sociale netwerken aan rondom mensen die de verbinding met zichzelf zijn kwijtgeraakt. Deze mensen bevinden zich in een situatie waarin ze op meerdere levensvlakken problemen ervaren. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen doorgaans uit (de omgeving van) Epe.

Wij bieden mensen onze hulp aan om te voorkomen dat formele zorg ingeschakeld dient te worden, maar ook als extra ondersteuning voor mensen die begeleiding ontvangen van formele hulp. Onze netwerkcoördinator begeleidt de cliënten en vrijwilligers, zodat de gewenste doelen een maximale kans van slagen hebben.

Wanneer kan een netwerk ingezet worden?

Onze unieke Ontmoetingnetwerken kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als je hulp nodig hebt bij het aangaan van nieuwe contacten, het overleg met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of gezellig en kopje koffie drinken. Als jij deze extra hulp nodig hebt, kun je hiervoor geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze netwerkcoördinatoren. Na een eerste kennismaking bekijken we of je in aanmerking komt voor een gratis Ontmoetingnetwerk.

Als je wat meer hulp nodig hebt of al een indicatie hebt, kunnen we je ook vrijblijvend in contact brengen met de ambulante hulpverleners van Ontmoeting. Omdat we snel werken en snel kunnen schakelen tussen vrijwilligers en ambulante hulpverleners zijn Ontmoetingnetwerken zeer succesvol!

'Ik ben blij met deze tweede kans'

Contactpersonen

Verwijzers justitie / intake
Jacob Beihuisen
intake@ontmoeting.org
0578 676 400

Intake
Wietse Kruidhof
intake@ontmoeting.org
0578 676 400

Ontmoetingnetwerken
Annette de Wit
adwit@ontmoeting.org
06 41 61 08 50

 

Contactgegevens

Heerderweg 49
8161 BL EPE
0578 676 400