Locatie Epe

Locatie Epe

In Epe biedt Ontmoeting een woon-werktraject aan ex-gedetineerde mannen. Zij worden begeleid bij hun maatschappelijke integratie. Cliënten wonen in appartementen in verschillende gebouwen op het terrein. Hier volgen zij een programma dat is opgebouwd in modules van drie maanden. Daarna stromen cliënten door naar een vervolgplek of naar één van onze Thuishavens in (de omgeving van) Epe.

Cliënten werken en wonen op het terrein van Huize Norel. Daar volgen zij een verplicht activeringsprogramma, dat bestaat uit werk, sport en creatieve activiteiten. Elke dag zijn er woon-werkbegeleiders aanwezig, elke week spreekt de cliënt zijn persoonlijk begeleider en zo nodig is er een budgetcoach.

'Ik ben blij met deze tweede kans'

Op locatie bieden we verschillende cursussen aan, zoals VCA, Sociale Hygiëne, ECDL en solliciteren.

Naast het begeleid wonen op eigen terrein bieden we vanuit Epe ook ambulante hulp en outreachende begeleiding aan mensen met psychische, financiële of sociale problemen.

Wij  bieden maatwerk, waarbij de wensen en mogelijkheden van onze cliënten het uitgangspunt zijn voor onze hulpverlening. Inzetten van eigen netwerk en vrijwilligers geven meerwaarde aan het traject. Waar nodig kan in samenwerking met behandelpartners intern een behandeltraject geboden worden. Zo werken we op onze locatie bijvoorbeeld samen met Terwille. Zij bieden verslavingszorg voor wie dat nodig heeft.

Informeren, overleggen of aanmelden? Bel of mail gerust! 0578 – 676 400 of intake@ontmoeting.org

Algemeen hulpaanbod

Contactpersonen

Verwijzers justitie / intake
Henri Vermeer
intake@ontmoeting.org
0578 676 400

Intake
Bernita Pullen
intake@ontmoeting.org
0578 676 400

Contactgegevens

Heerderweg 49
8161 BL EPE
0578 676 400