Locatie Epe

Locatie Epe

In Epe biedt Ontmoeting een woon-werktraject aan ex-gedetineerde mannen. Zij worden begeleid bij hun maatschappelijke integratie. Cliënten wonen in appartementen in verschillende gebouwen op het terrein. Hier volgen zij een programma dat is opgebouwd in modules van drie maanden. Na maximaal drie modules stromen cliënten door naar een vervolgplek of naar één van onze Thuishavens in (de omgeving van) Epe.

Naast het begeleid wonen op eigen terrein bieden we vanuit Epe ook ambulante hulp en outreachende begeleiding aan mensen met psychische, financiële of sociale problemen.

Wij  bieden maatwerk, waarbij de wensen en mogelijkheden van onze cliënten het uitgangspunt zijn voor onze hulpverlening. Waar nodig kan in samenwerking met behandelpartners intern een behandeltraject geboden worden.

'Ik ben blij met deze tweede kans'

Ontmoetingnetwerken

In de gemeenten Apeldoorn en Epe biedt Ontmoeting sociale netwerken aan rondom kwetsbare personen die de verbinding met  zichzelf en anderen kwijt zijn. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de directe omgeving van) Epe en Apeldoorn.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of het  huishouden kunnen contact met ons opnemen. Na een eerste kennismaking wordt besproken of de hulpvrager in aanmerking komt voor een Ontmoetingnetwerk.

Algemeen hulpaanbod

Contactpersonen

Verwijzers justitie / intake
Henri Vermeer
intake@ontmoeting.org
0578 676 400

Intake
Bernita Pullen
intake@ontmoeting.org
0578 676 400

Cliënten gemeente Apeldoorn
Karianne Veerman
aanmelden@ontmoeting.org
06 28 55 97 26

Cliënten gemeente Epe
Bart Mulder
aanmelden@ontmoeting.org
06 416 108 50

 

Contactgegevens

Heerderweg 49
8161 BL EPE
0578 676 400