Locatie Haarlem
Een thuis midden in de wijk

Locatie Haarlem

In Haarlem bieden we verschillende vormen van hulpverlening. We bieden een thuis aan in de wijk. Een plek waar mensen uit alle hoeken van de samenleving zich thuis voelen, gezien worden en waar kwetsbare mensen zich kunnen ontwikkelen. Een
plek waar iedereen gelijk is. Vanuit dat thuis ontstaan laagdrempelige ontmoetingen, is er ruimte voor persoonlijk herstel en wordt er gewerkt aan (opnieuw) ontdekken van krachten en talenten en het inzetten daarvan.

Bent u verwijzer en op zoek naar meer informatie? Lees dan hier verder of neem contact op met één van onze contactpersonen.

Onze begeleiding 

Begeleiding op maat is een belangrijk uitgangspunt voor ons werk. Ons ambulante team werkt kleinschalig en kan snel schakelen waardoor er geen wachtlijsten zijn.

Begeleiding op maat is een belangrijk uitgangspunt voor ons werk. Ons ambulante team werkt kleinschalig en kan snel schakelen waardoor er geen wachtlijsten zijn.

Ontmoetingsactiviteiten

Inloop

Op onze inloop ben je welkom voor een kop koffie, thee en een lunch. De inloop is een laagdrempelige plek om anderen te ontmoeten, een krantje te lezen of gewoon even tot rust te komen. De inloop is vaak geopend in combinatie met andere activiteiten.

Inloopspreekuur

Tweewekelijks is er in Schalkwijk een inloopspreekuur waar je terecht kunt met je hulpvragen. Als het nodig is, kan je doorverwezen worden naar anderen voor langdurige ondersteuning.

Maaltijden

Wekelijks is het mogelijk om mee te eten. Eens per twee weken houdt St. Antonius een maaltijd op dinsdagavond. In de andere week is er een Open Maaltijd die op woensdag plaatsvindt.

De open maaltijd is in de afgelopen jaren gegroeid tot een grote, gezellige en laagdrempelige buurtmaaltijd met gemiddeld 90 bezoekers per keer. Er komen veel verschillende soorten bezoekers. Van jong (kinderen) tot oud, van gezinnen tot alleenstaanden en van autochtoon tot allochtoon. Wethouder Marie-Thérèsa Meijs zei daarover: “ik heb niet veel plekken gezien waar zoveel mensen, van zoveel verschillende achtergronden op zo een ontspannen manier samenkomen”.

Huiswerkbegeleiding

Samen met Youth for Christ bieden we huiswerkbegeleiding aan voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens de huiswerkbegeleiding is de inloopruimte geopend voor de ouders, broertjes en zusjes van de kinderen die huiswerk aan het maken zijn.

Taallessen

Twee keer per jaar wordt er een taalcursus gegeven. Tijdens de lessen wordt vooral aandacht besteed aan het spreken, begrijpend lezen, schrijven en grammatica aan de hand van praktische situaties in het dagelijks leven. De cursussen worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers.

'Ik voel me hier thuis'

Ontstaansgeschiedenis

Het Open Huis is ontstaan vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk Het Open Huis. Sinds 2017 is maatschappelijk centrum Het Open Huis onderdeel van stichting Ontmoeting. Hier bieden we wijkgerichte activiteiten aan die gericht zijn op ontmoeting en professionele zorg. Op onze beide locaties in Haarlem werken we samen met multiculturele kerk Het Open Huis.

Verwijzers

Stichting Ontmoeting staat met al haar activiteiten midden in de wijken Schalkwijk en Boerhaavewijk in Haarlem en biedt specialistische begeleiding. Al onze medewerkers werken met de SRH methodiek die gericht is op ‘present zijn’. Vanuit de relatie met de cliënt wordt samen gekeken hoe de kwaliteit van leven bevorderd kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met kwetsbaarheid, kracht, talent en netwerk. Ontmoeting biedt diverse vormen van begeleiding aan. Wil jij een cliënt doorverwijzen of heb je meer informatie nodig? Neem dan contact op met één van onze contactpersonen.

Algemeen hulpaanbod

Contactgegevens

Locatie Boerhaavewijk
Professor Boumanstraat 1A
2035 AS Haarlem

Locatie Molenwijk
Frieslandlaan 1
2036 NE Haarlem

T 06-59874144
E haarlem@ontmoeting.org

Contactpersonen

Coördinatie

Marjelle Wouters
06-81616702
mwouters@ontmoeting.org

Myrna Bockhoudt
06-86886697
mbockhoudt@ontmoeting.org

Ambulante begeleiding
Nel Tanger
06-29588331
ambulanthaarlem@ontmoeting.org

 

Activering
Anja Rijkers
06-86836041
arijkers@ontmoeting.org

Vrijwilligerscoördinatie en HOH pakket
Dorothé Kruijff
06-39004856
dkruijff@ontmoeting.org