Het Open Huis Haarlem

Steun ons

Het Open Huis Haarlem

Maatschappelijk centrum (MC) Het Open Huis is een laagdrempelig wijkcentrum in Haarlem, Schalkwijk. In het wijkcentrum worden tal van wijkgerichte activiteiten aangeboden, zoals een inloop, kledingwinkel, open maaltijden, taallessen, huiswerkbegeleiding, de voedselbank, noodhulp et cetera. Deze activiteiten worden vrijwel volledig uitgevoerd door vrijwilligers, waarvan er ruim 70 actief zijn.

 

'Ik voel me hier thuis'

Naast de activiteiten kunnen taakgestraften in MC Het Open Huis hun taakstraf uitvoeren.

Zorgactiviteiten

Aan kwetsbare wijkbewoners wordt ambulante begeleiding geboden. Er zijn twee ambulant begeleiders actief in MC Het Open Huis. Een groeiende groep cliënten wordt door hun begeleid. Hierin worden de begeleiders ondersteund door vrijwilligers.

Tweewekelijks is er in MC Het Open Huis een inloopspreekuur waar bezoekers met eenvoudige hulpvragen terecht kunnen. Wanneer nodig kan er snel geschakeld worden naar intensievere zorg.

Algemeen hulpaanbod

Contactgegevens

Professor Boumanstraat 1a
2035 AS HAARLEM
023 527 37 27

Contactpersonen

Coördinatie
Berend Gunnink
bgunnink@hetopenhuishaarlem.nl
06 518 198 20