Locatie Haarlem
Een thuis midden in de wijk

Locatie Haarlem

In Haarlem bieden we verschillende vormen van hulpverlening. We bieden een thuis aan in de wijk. Een plek waar mensen uit alle hoeken van de samenleving zich thuis voelen, gezien worden en waar kwetsbare mensen zich kunnen ontwikkelen. Een
plek waar iedereen gelijk is. Vanuit dat thuis ontstaan laagdrempelige ontmoetingen, is er ruimte voor persoonlijk herstel en wordt er gewerkt aan (opnieuw) ontdekken van krachten en talenten en het inzetten daarvan.

Bent u verwijzer en op zoek naar meer informatie? Lees dan hier verder of neem contact op met één van onze contactpersonen.

Ontstaansgeschiedenis

Het Open Huis is ontstaan vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk Het Open Huis. Sinds 2017 is maatschappelijk centrum Het Open Huis onderdeel van stichting Ontmoeting. Hier bieden we wijkgerichte activiteiten aan die gericht zijn op ontmoeting en professionele zorg. Op onze beide locaties in Haarlem werken we samen met multiculturele kerk Het Open Huis.

'Ik voel me hier thuis'

Ambulante begeleiding

Begeleiding op maat is een belangrijk uitgangspunt voor ons werk. Ons ambulante team werkt kleinschalig en kan snel schakelen waardoor er geen wachtlijsten zijn. De ambulante begeleiding staat in verbinding met de inloop en de koffiebar in de kringloopwinkel, waar dagbesteding en activering wordt aangeboden.

De begeleiders komen aan huis om gesprekken te voeren. Er wordt een begeleidingsplan met doelen en wensen gemaakt. Doelen in het plan kunnen gaan over bijv. financiën, administratie, huishouden, het omgaan met psychische en/of psychiatrische problemen, sociale netwerken enzovoorts.

Veel cliënten ervaren dat hun (veelal kwetsbare) netwerk wordt versterkt en uitgebreid binnen de omgeving van onze locatie, waar veel vrijwilligers en bezoekers bij betrokken zijn.

Dagbesteding en activering

De dagbesteding  en activering is uitgegroeid tot een belangrijke pijler van ons aanbod. Je bent welkom om deel te nemen aan de activeringsactiviteiten die we in Schalkwijk bieden. Deze activiteiten geven een zinvolle daginvulling en helpen jou om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. We vinden het belangrijk om activiteiten aan te bieden die passen bij  jouw wensen en interesses.

Je kunt denken aan

  1. Creatieve activiteiten zoals het maken van decoraties of kleding leren naaien.
  2. Meehelpen met onderhoud of schoonmaak in en om het terrein en de moestuin.
  3. Je kunt je ook aanmelden voor arbeidsmatige dagbesteding in de kringloopwinkel en de koffiebar. Samen met je begeleider maak je een plan met doelen voor de vaardigheden die je wilt leren. Je kunt op verschillende plekken taken uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het sorteren van binnengebrachte spullen, het inrichten van de winkel, het draaien van de kassa.
  4. Door het bieden van een barista training in de koffiebar bieden we werkervaring die de kans op doorstroommogelijkheden naar betaalt werk kan vergroten.

 Het Open Huis pakket

Soms kan het zijn dat je niet (meer) in aanmerking komt voor de reguliere voedselbank, maar wel te weinig geld hebt voor je wekelijkse boodschappen. Voor die mensen is er een voedselpakket. Je krijgt na de intake dan tijdelijk een wekelijks pakket als aanvulling op je eigen boodschappen. Er wordt wél verwacht dat je, eventueel met ondersteuning, gaat werken aan het verbeteren van je financiële situatie.

Ontmoetingsactiviteiten

Inloop

Op onze inloop ben je welkom voor een kop koffie, thee en een lunch. De inloop is een laagdrempelige plek om anderen te ontmoeten, een krantje te lezen of gewoon even tot rust te komen. De inloop is vaak geopend in combinatie met andere activiteiten.

Inloopspreekuur

Tweewekelijks is er in Schalkwijk een inloopspreekuur waar je terecht kunt met je hulpvragen. Als het nodig is, kan je doorverwezen worden naar anderen voor langdurige ondersteuning.

Maaltijden

Wekelijks is het mogelijk om mee te eten. Eens per twee weken houdt St. Antonius een maaltijd op dinsdagavond. In de andere week is er een Open Maaltijd die op woensdag plaatsvindt.

De open maaltijd is in de afgelopen jaren gegroeid tot een grote, gezellige en laagdrempelige buurtmaaltijd met gemiddeld 90 bezoekers per keer. Er komen veel verschillende soorten bezoekers. Van jong (kinderen) tot oud, van gezinnen tot alleenstaanden en van autochtoon tot allochtoon. Wethouder Marie-Thérèsa Meijs zei daarover: “ik heb niet veel plekken gezien waar zoveel mensen, van zoveel verschillende achtergronden op zo een ontspannen manier samenkomen”.

Huiswerkbegeleiding

Samen met Youth for Christ bieden we huiswerkbegeleiding aan voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens de huiswerkbegeleiding is de inloopruimte geopend voor de ouders, broertjes en zusjes van de kinderen die huiswerk aan het maken zijn.

Taallessen

Twee keer per jaar wordt er een taalcursus gegeven. Tijdens de lessen wordt vooral aandacht besteed aan het spreken, begrijpend lezen, schrijven en grammatica aan de hand van praktische situaties in het dagelijks leven. De cursussen worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers.

Verwijzers

Stichting Ontmoeting staat met al haar activiteiten midden in de wijken Schalkwijk en Boerhaavewijk in Haarlem en biedt specialistische begeleiding. Al onze medewerkers werken met de SRH methodiek die gericht is op ‘present zijn’. Vanuit de relatie met de cliënt wordt samen gekeken hoe de kwaliteit van leven bevorderd kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met kwetsbaarheid, kracht, talent en netwerk. Ontmoeting biedt diverse vormen van begeleiding aan. Wil jij een cliënt doorverwijzen of heb je meer informatie nodig? Neem dan contact op met één van onze contactpersonen.

Algemeen hulpaanbod

Contactgegevens

Locatie Boerhaavewijk
Professor Boumanstraat 1A
2035 AS Haarlem

Locatie Molenwijk
Frieslandlaan 1
2036 NE Haarlem

T 06-59874144
E haarlem@ontmoeting.org

Contactpersonen

Coördinatie

Marjelle Wouters
06-81616702
mwouters@ontmoeting.org

Myrna Bockhoudt
06-86886697
mbockhoudt@ontmoeting.org

Ambulante begeleiding
Nel Tanger
06-29588331
ambulanthaarlem@ontmoeting.org

 

Activering
Anja Rijkers
06-86836041
arijkers@ontmoeting.org

Vrijwilligerscoördinatie en HOH pakket
Dorothé Kruijff
06-39004856
dkruijff@ontmoeting.org