Locatie Harderwijk

Locatie Harderwijk

Ontmoeting biedt vanuit haar locatie in Harderwijk verschillende diensten aan in de Noord-West Veluwe. Op een laagdrempelige manier sluiten we aan bij de cliënt en inventariseren wat nodig is. Door inzet van (netwerk)vrijwilligers in combinatie met professionals ontstaat een unieke vorm van hulpverlening. De cliënt komt in zijn kracht te staan en doet weer mee in de maatschappij.

Activeringsinloop

Bij de laagdrempelige, kleinschalige activeringsinloop kunnen bezoekers terecht voor gezelligheid, een kop koffie, zinvolle activiteiten en verschillende vormen van hulpverlening.

De activeringsinloop is samen met de Oude Synagoge 5 dagen per week open. In en vanuit de activeringsinloop worden laagdrempelige activiteiten aangeboden. Zo is er productiewerk, schoonmaakwerkzaamheden, koken en bakken. Daarnaast worden er creatieve activiteiten aangeboden.

Elke werkdag, behalve maandag, vertrekt er een tuinploeg om tuinen te onderhouden van de woninbouwvereniging UWOON en Omnia. De mensen waarvan de tuin wordt onderhouden, zijn zelf niet (meer) in staat om dit te doen. In de wintermaanden worden er schilderwerkzaamheden uitgevoerd.

Tweedekans Winkel

In Harderwijk heeft Ontmoeting samen met Woord en Daad een kringloopwinkel. Cliënten krijgen de kans om te werken in een winkel waar je begrepen wordt en waar ze in hun eigen tempo aan de slag kunnen. Klanten kunnen winkelen in een omgeving waar producten en mensen weer een nieuwe toekomst krijgen.

Cliënten krijgen door begeleiding van vrijwilligers en professionals een kans om een stap te zetten richting maatschappelijke participatie.

Bij de Tweedekans Winkel werken en winkelen we met elkaar aan de toekomst van mensen dichtbij en ver weg. Gedreven door hetzelfde doel en met de beschikking over vele gemotiveerde vrijwilligers, combineren Woord en Daad Winkels en Ontmoeting hier graag hun krachten.

Woord en Daad is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de kringloop, Ontmoeting voor de zorg en begeleiding van cliënten.

Project Groen Verbindt: werken in de wijk

Vanuit de activeringsinloop willen we bezoekers motiveren om zich actief in te zetten voor de wijk waarin zij leven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen moeilijk meedoen in de maatschappij. Door het project Groen Verbindt Harderwijk worden zij gestimuleerd om hun steentje bij te dragen en komen zij in contact met buurtbewoners. Door ze te activeren, ontstaat er op andere leefgebieden mogelijk ook een verandering.

Entree- en trajectcoach maatschappelijke opvang

De entreecoaches trekken er regelmatig op uit om zorgmijders op te zoeken en te motiveren hulp te accepteren. Door deze manier van veldwerk kunnen we actief aansluiten en meebewegen.

Onze entreecoaches werken snel en adequaat vanuit de Maatschappelijke Opvanginstellingen in de regio. Zij bezitten de benodigde kennis en ervaring en kunnen terugvallen op collega’s en ketenpartners. Zo nodig dragen zij de cliënt over aan reguliere hulpverlening.

Door de inzet van trajectcoaches kan Ontmoeting vanuit haar zorgtoeleidingsfunctie langdurig mensen blijven volgen en stimuleren om zorg en hulp te accepteren. We zoeken mensen regelmatig op om samen opnieuw te kijken welke zorg passend is. Door onze jarenlange ervaring lukt het ons telkens weer om aan te sluiten en een ingang te vinden om mensen in beweging te krijgen.

Ontmoetingnetwerken

Vanuit de inloop bieden wij sociale netwerken aan rondom kwetsbare personen die de verbinding met zichzelf en anderen kwijt zijn. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de directe omgeving van) Harderwijk.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties , het op orde brengen van de administratie of het huishouden kunnen contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

Ambulante woonbegeleiding

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben in regio Noord-west Veluwe (Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Wezep).

Samen met de bewoner en de WMO-consulent stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De bewoner wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de verslavingszorg en GGZ. Het eigen netwerk of het opbouwen daarvan, al dan niet met een Ontmoetingnetwerk, staat centraal. Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen meedoen in de maatschappij door (vrijwilligers)werk.

'Ik ben een dankbaar mens'

Contactpersonen

Locatie
Algemeen nummer
0341 456 356

Activeringstrajecten
Kees Berends
kberends@ontmoeting.org
06 114 709 80

Entreetrajecten
Nathalie van Klooster
nvklooster@ontmoeting.org
06 438 782 38

Ontmoetingnetwerken
Arina van Bokkem
avbokkem@ontmoeting.org
06 394 559 03

Contactgegevens

Stationsplein 8
3844 KR HARDERWIJK
0341 456 356

Openingstijden (Stationsplein)
Zondag         Gesloten
Maandag       13:30 – 16:00
Dinsdag         8:45 – 13:00
Woensdag    8:45 – 16:00
Donderdag   8:45 – 16:00
Vrijdag           8:45 – 16:00
Zaterdag       Gesloten

Openingstijden (Oude Synagoge)
Zondag         14:00 – 16:00
Maandag       10:00 – 13:00
Dinsdag         10:00 – 13:00
Woensdag    10:00 – 13:00
Donderdag   10:00 – 13:00
Vrijdag           10:00 – 21:00
Zaterdag       13:00 – 16:00

Wij werken samen met:

Oranjefonds steunt Groen Verbindt Harderwijk