Hulp in Heerhugowaard

Ontmoeting in Heerhugowaard

In Heerhugowaard biedt Ontmoeting verschillende vormen van hulpverlening aan, zoals Ambulante begeleiding, Beschermd wonen en Ontmoetingnetwerken.

Ambulante begeleiding

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben in Heerhugowaard en omgeving.

Tijdens een intakegesprek wordt besproken op welke gebieden er ondersteuning nodig is. Vervolgens wordt er samen een begeleidingsplan opgesteld met doelen waaraan gewerkt wordt. Er wordt begeleid op het gebied van ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer, contact met verslavingszorg of GGZ, het vinden van dagbesteding of het (uit)bouwen van een sociaal netwerk.

'Ik ben dankbaar voor alle hulp die ik krijg'

Hulpverlening Ontmoeting op het gebied van administratie, schulden en meer

Beschermd wonen

Beschermd Wonen is er wanneer het nodig is om psychische en praktische ondersteuning te krijgen op alle leefgebieden met als doel zo zelfstandig mogelijk te leren leven. Naast een eigen appartement, met daarin alle faciliteiten om een zelfstandig huishouden te draaien, is er een ontmoetingsruimte waar gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden, zoals ontbijten, avondeten en koffiemomenten.

De appartementen bevinden zich op twee locaties, in Heerhugowaard-Zuid en in de Bomenwijk.  Beschermd Wonen is er op gericht om -indien haalbaar- door te stromen naar een meer zelfstandige manier van wonen.

Op de Beschermd Wonen locaties in Heerhugowaard werkt een team van persoonlijk begeleiders, groepswerkers en vrijwilligers. Zij zijn 14 uur per dag aanwezig en dragen zorg voor 24 uurs-bereikbaarheid. Persoonlijk begeleiders maken samen met de cliënt een eigen plan met doelen waar aan wordt gewerkt. De groepswerkers zijn aanwezig in de huiskamer en zijn het aanspreekpunt gedurende de dag.

Mensen met psychische problematiek en/of LVB problematiek zijn welkom bij ons. Beschermd Wonen is mogelijk met een WMO indicatie voor beschermd wonen of met een WLZ indicatie(3VG, 4VG of 6VG) en GGZ Wonen 1, 2 en 3.

Ontmoetingnetwerken

In Heerhugowaard en Alkmaar bieden wij sociale netwerken aan rondom kwetsbare personen die de verbinding met  zichzelf en anderen kwijt zijn. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de omgeving van) Heerhugowaard en Alkmaar.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of het huishouden kunnen contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

Contactgegevens

Locatie Hortensialaan
Hortensialaan 11b
1702 KC Heerhugowaard
06-21839393 óf 06-59879588

Locatie Carré
R. Neter-Montanhestuin 51
1705 HG Heerhugowaard
06-86806562 óf 06-59861276

beschermdwonenHHW@ontmoeting.org