Nehemia Zorg: Samen verder

Nehemia Zorg

Nehemia Zorg is een kleinschalige organisatie die professionele begeleiding biedt aan kwetsbare mensen die als gevolg van psychische of psychiatrische klachten om hulp vragen.

Nehemia Zorg valt onder de verantwoordelijkheid van Ontmoeting en heeft twee locaties in Heerhugowaard, namelijk Carré en de Hortensialaan, waar Beschermd Wonen wordt aangeboden aan 27 cliënten. Daarnaast wordt aan een aantal cliënten ambulante begeleiding geboden.

In Alkmaar wordt ambulante begeleiding geboden. Het gaat hier om lichte of middelzware begeleiding van cliënten in een eigen woning. Daarnaast bieden we Beschermd Thuis, intensieve ambulante begeleiding met een 24 uurs bereikbaarheid. Ook werken we vanuit een Thuishaven, een veilige plek waar een jaar tot anderhalf jaar intensieve begeleiding wordt geboden aan cliënten om hun leven weer op de rit te krijgen.

'Het persoonlijke contact vond ik erg prettig'

Ontmoetingnetwerken

In Heerhugowaard en Alkmaar bieden wij sociale netwerken aan rondom kwetsbare personen die de verbinding met  zichzelf en anderen kwijt zijn. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de omgeving van) Heerhugowaard en Alkmaar.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of het  huishouden kunnen contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

Direct naar

Website Nehemia Zorg

Contactpersonen

Locatie
072 571 0010
info@nehemiazorg.nl

Ontmoetingnetwerken
Martine de Vries
mdvries@nehemiazorg.nl
06 43 568 054

Contactgegevens

Nehemia Zorg Heerhugowaard
Hortensialaan 11a
1702 KC HEERHUGOWAARD

Nehemia Zorg Alkmaar
Waterhoenstraat 18A
1826 JK ALKMAAR

072 571 0010
info@nehemiazorg.nl
www.nehemiazorg.nl