Ontmoeting4kids

In Woerden is er een steeds grotere behoefte aan adequate en deskundige vrijwillige hulp aan kwetsbare kinderen. Deze kinderen hebben veelal te maken met een zorgelijke gezinssituatie. Zij voelen zich vaak aan hun lot overgelaten, krijgen moeilijkheden op school en sluiten zich af van de buitenwereld.

Bij kinderen uit kwetsbare gezinnen komen diverse hulpverleningsorganisaties over de vloer. Dit kan zorgen voor onrust bij het kind. Er is wel oog voor de problemen van de ouder, maar het gevaar is dat het kind zich onbegrepen voelt.

Kinderen hebben daarom iemand nodig die hen ‘even’ uit een lastige situatie weghaalt. Iemand die er helemaal voor hem/haar alleen is en waar ze niets bij ‘moeten’. Door de inzet van vrijwilligers draagt Ontmoeting4kids hier zorg voor. Er is contact waarbij de kinderen hun zorgen kunnen toevertrouwen, zonder dat er meteen allerlei ‘acties’ aan gekoppeld worden.

Onze vrijwilligers gaan er op uit met het kind. Zij gaan bijvoorbeeld winkelen, naar de kinderboerderij, of helpen bij het zoeken naar een goede (sport)club. Ook zijn er gezinnen waar de kinderen een dagje mogen spelen of een weekend logeren. Daarnaast worden kinderen geholpen een goede planning te maken in de zorgtaken die ze hebben én het schoolwerk dat er is, is er huiswerkbegeleiding en aandacht voor taalontwikkeling. Met andere woorden, het kind heeft iemand die er helemaal voor hem of haar alleen is en waar het zich veilig bij voelt. We zetten zowel individuele personen als gezinnen in als vrijwilliger en kijken daarbij wat nodig is voor het kind.

'Ontmoeting4kids haalt kinderen even uit hun lastige situatie'

Contactpersoon

Henriëtte de Jong
hdjong@ontmoeting.org
06 86 88 00 30

Adres

Rembrandtlaan 2
3443 EG WOERDEN
tel. 06 2855 9605

Wij werken samen met:

Oranjefonds steunt Groen Verbindt Harderwijk