Ontmoetingnetwerken Dordrecht: verbinding met elkaar

Dordrecht

Ontmoetingnetwerken

In Dordrecht werken wij samen met het Leger des Heils. Stichting Ontmoeting biedt hier sociale netwerken aan rondom kwetsbare personen die de verbinding met zichzelf en anderen kwijt zijn. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de omgeving van) Dordrecht en Rotterdam.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties , het op orde brengen van de administratie of het huishouden kunnen contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

 

Contactpersoon

Maartje van Weelden
mvweelden@ontmoeting.org
06 248 58 211

Meer informatie:

Dienstencentrum Rotterdam

Wij werken samen met: