Ontmoetingnetwerken Utrecht: verbinding met elkaar

Utrecht

Ontmoetingnetwerken

In Utrecht werken wij samen met het Leger des Heils en de Christelijk Gereformeerde Kerk Utrecht – West. Stichting Ontmoeting biedt hier sociale netwerken aan rondom met name kwetsbare(multi-problem) gezinnen. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de directe omgeving van) Utrecht.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties , het op orde brengen van de administratie of het huishouden kunnen contact  met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

Contactpersoon

Rudy Reijersen van Buuren – Gorter
rreijersenvanbuuren@ontmoeting.org
06 818 527 92

 

Wij werken samen met:

Christelijk Gereformeerde Kerk Utrecht-West