Woerden: werken in de wijk

Taalproject ’taal in de wijk’

Bij onze netwerkcoördinator kwam al geregeld de vraag naar taallessen voor vrouwen naar voren tijdens het opzetten van sociale netwerken. Veel cliënten (vooral vrouwen) spreken slecht Nederlands. Om zich in Nederland, maar ook in hun gezin te kunnen handhaven willen ze graag taalles.

Het doel van het project ‘Taal in de wijk’ is het organiseren van activiteiten in Woerden, in het bijzonder in het Schilderskwartier, die het sociaal isolement verminderen en participatie in de samenleving bevorderen. Dit willen we bereiken door het verbeteren van Nederlandse taalvaardigheid van allochtone vrouwen.

'Door de taal te leren doe ik weer mee'

Contactpersoon

Lia Noorthoek
lnoorthoek@ontmoeting.org
06 28 559 605

Adres

Klompenmakersweg 2
3449 JB WOERDEN
tel. 06 2855 9605

Wij werken samen met:

Oranjefonds steunt Groen Verbindt Harderwijk