Thuishaven-Een veilige plek in de wijk

Meer informatie over Thuishavens

Thuishaven Deventer | Schalkhaar

In Deventer werken medewerkers van Ontmoeting vanuit de Thuishaven. In de Thuishaven kunnen  cliënten vanaf 18 jaar wonen, die tijdelijk niet in staat zijn om helemaal zelfstandig te wonen en extra begeleiding nodig hebben. Begeleiding kan op verschillende gebieden geboden zoals: post en administratie,  financiën en schulden, dagbesteding, psychisch en lichamelijk functioneren, ADL-activiteiten, sociaal netwerk, het meedoen in de maatschappij en zingeving.  In het karakteristiek pand uit de jaren ‘30 aan de Brinkgreverweg bevinden zich acht woonruimtes. Deze woonruimtes zijn voorzien van een eigen keukenblok, douche en toilet. De Thuishaven wil voor kwetsbare mensen een veilige plek in de wijk zijn.

Het verblijf in de Thuishaven is van tijdelijke aard. Het doel is dat cliënten na ongeveer een jaar zo mogelijk zelfstandig gaan wonen, waarbij Ontmoeting indien nodig ambulante begeleiding blijft bieden. Tijdens het verblijf in de Thuishaven wordt gewerkt met een uitvoeringsplan waarin leerdoelen zijn opgenomen, met activiteiten om deze doelen te behalen. Het ondersteuningsplan vanuit de sociale wijkteams van de gemeente Deventer zijn hiervoor de basis. De ambulante begeleiding in de Thuishaven is dagelijks een aantal uren aanwezig. Daarnaast zijn onze vrijwilligers een belangrijke schakel in de begeleidingstrajecten. Buiten kantoortijden is een achterwachtdienst bereikbaar.

Klik op fullscreen (vierkante icoon rechts) om een virtueel kijkje te nemen op onze locatie!

Ambulante begeleiding

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben in Deventer of een kamer van Ontmoeting huren in de Thuishaven Deventer.

Samen met de bewoner stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De bewoner wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de verslavingszorg en GGZ.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Ontmoetingnetwerken Deventer

In Deventer en omgeving bieden we sociale netwerken aan rondom mensen die de verbinding met zichzelf zijn kwijtgeraakt. Deze mensen bevinden zich in een situatie waarin ze op meerdere levensvlakken problemen ervaren. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen doorgaans uit (de omgeving van) Deventer.

Wij bieden mensen onze hulp aan om te voorkomen dat formele zorg ingeschakeld dient te worden, maar ook als extra ondersteuning voor mensen die begeleiding ontvangen van formele hulp. Onze netwerkcoördinator begeleidt de cliënten en vrijwilligers, zodat de gewenste doelen een maximale kans van slagen hebben.

Wanneer kan een netwerk ingezet worden?

Onze unieke Ontmoetingnetwerken kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als je hulp nodig hebt bij het aangaan van nieuwe contacten, het overleg met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of gezellig en kopje koffie drinken. Als jij deze extra hulp nodig hebt, kun je hiervoor geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze netwerkcoördinatoren. Na een eerste kennismaking bekijken we of je in aanmerking komt voor een gratis Ontmoetingnetwerk.

Als je wat meer hulp nodig hebt of al een indicatie hebt, kunnen we je ook vrijblijvend in contact brengen met de ambulante hulpverleners van Ontmoeting. Omdat we snel werken en snel kunnen schakelen tussen vrijwilligers en ambulante hulpverleners zijn Ontmoetingnetwerken zeer succesvol!

'Ik heb weer een eigen plek'

Post- en contactadres

Brinkgreverweg 135
7415 CG DEVENTER

deventer@ontmoeting.org

Contactpersonen

Gerjanne Voorsluijs
06-14939492
gvoorsluijs@ontmoeting.org

 

Aanmelden

Neem telefonisch of per e-mail contact op met bovenstaand contactpersoon voor vrijblijvende informatie. Aanmeldingen verlopen via de sociale teams van de gemeente Deventer.