Thuishaven-Een veilige plek in de wijk

Meer informatie over Thuishavens

Thuishaven Deventer | Vijfhoek

In de gezellige wijk Vijfhoek biedt Ontmoeting een veilige plek voor volwassen kwetsbare ouder(s) met hun kind(eren) die tijdelijk niet in staat zijn zelfstandig te wonen en hun leven op te bouwen. De ambulante begeleiding, die door medewerkers van Ontmoeting geboden wordt, richt zich op alle belangrijke levensgebieden om het leven weer op de rit te krijgen. Doelen kunnen zijn: het toeleiden naar werk/dagbesteding/school, leren omgaan met administratie en financiën, het opbouwen van een steunend netwerk, het draaiend houden van een huishouden, lichamelijk als psychisch goed functioneren, weer meedoen in de maatschappij en zingeving. Ook biedt de ambulant begeleiding lichte opvoedondersteuning. Medewerkers zijn hiervoor SKJ-geregistreerd.

De ouder(s) huurt/huren een zelfstandig appartement bestaande uit een gestoffeerde woonkamer/keuken, een eigen badkamer en twee slaapkamers. Deze appartementen bevinden zich in een twee-onder-één kap woning.

Het verblijf in de Thuishaven is van tijdelijke aard. Het doel is dat cliënten na ongeveer een jaar zo mogelijk zelfstandig gaan wonen, waarbij Ontmoeting indien nodig ambulante begeleiding blijft bieden. Tijdens het verblijf in de Thuishaven wordt gewerkt met een ondersteuningsplan waarin leerdoelen zijn opgenomen, met activiteiten om deze doelen te behalen. Het ondersteuningsplan vanuit de sociale wijkteams van de gemeente Deventer zijn hiervoor de basis. Naast de ambulante begeleiding zijn vrijwilligers een belangrijke schakel in de begeleidingstrajecten. Buiten kantoortijden is een achterwachtdienst bereikbaar.

Ambulante begeleiding

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben in Deventer of een kamer van Ontmoeting huren in de Thuishaven Deventer.

Samen met de bewoner stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De bewoner wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de verslavingszorg en GGZ.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

'Ik heb weer een eigen plek'

Algemeen hulpaanbod

Correspondentieadres

deventer@ontmoeting.org

Contactpersonen

Anne Sneller
06-14647605
asneller@ontmoeting.org

 

Aanmelden

Neem telefonisch of per e-mail contact op met bovenstaand contactpersoon voor vrijblijvende informatie. Aanmeldingen verlopen via de sociale teams van de gemeente Deventer.