Thuishaven-Een veilige plek in de wijk

Meer informatie over Thuishavens

Thuishaven Deventer | Vijfhoek

In de gezellige wijk Vijfhoek biedt Ontmoeting een veilige plek voor volwassen kwetsbare ouder(s) met hun kind(eren) die tijdelijk niet in staat zijn zelfstandig te wonen en hun leven op te bouwen. De ambulante begeleiding, die door medewerkers van Ontmoeting geboden wordt, richt zich op alle belangrijke levensgebieden om het leven weer op de rit te krijgen. Doelen kunnen zijn: het toeleiden naar werk/dagbesteding/school, leren omgaan met administratie en financiën, het opbouwen van een steunend netwerk, het draaiend houden van een huishouden, lichamelijk als psychisch goed functioneren, weer meedoen in de maatschappij en zingeving. Ook biedt de ambulant begeleiding lichte opvoedondersteuning. Medewerkers zijn hiervoor SKJ-geregistreerd.

De ouder(s) huurt/huren een zelfstandig appartement bestaande uit een gestoffeerde woonkamer/keuken, een eigen badkamer en twee slaapkamers. Deze appartementen bevinden zich in een twee-onder-één kap woning.

Het verblijf in de Thuishaven is van tijdelijke aard. Het doel is dat cliënten na ongeveer een jaar zo mogelijk zelfstandig gaan wonen, waarbij Ontmoeting indien nodig ambulante begeleiding blijft bieden. Tijdens het verblijf in de Thuishaven wordt gewerkt met een ondersteuningsplan waarin leerdoelen zijn opgenomen, met activiteiten om deze doelen te behalen. Het ondersteuningsplan vanuit de sociale wijkteams van de gemeente Deventer zijn hiervoor de basis. Naast de ambulante begeleiding zijn vrijwilligers een belangrijke schakel in de begeleidingstrajecten. Buiten kantoortijden is een achterwachtdienst bereikbaar.

Ambulante begeleiding

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben in Deventer of een kamer van Ontmoeting huren in de Thuishaven Deventer.

Samen met de bewoner stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De bewoner wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de verslavingszorg en GGZ.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Ontmoetingnetwerken Deventer

In Deventer en omgeving bieden we sociale netwerken aan rondom mensen die de verbinding met zichzelf zijn kwijtgeraakt. Deze mensen bevinden zich in een situatie waarin ze op meerdere levensvlakken problemen ervaren. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen doorgaans uit (de omgeving van) Deventer.

Wij bieden mensen onze hulp aan om te voorkomen dat formele zorg ingeschakeld dient te worden, maar ook als extra ondersteuning voor mensen die begeleiding ontvangen van formele hulp. Onze netwerkcoördinator begeleidt de cliënten en vrijwilligers, zodat de gewenste doelen een maximale kans van slagen hebben.

Wanneer kan een netwerk ingezet worden?

Onze unieke Ontmoetingnetwerken kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als je hulp nodig hebt bij het aangaan van nieuwe contacten, het overleg met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of gezellig en kopje koffie drinken. Als jij deze extra hulp nodig hebt, kun je hiervoor geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze netwerkcoördinatoren. Na een eerste kennismaking bekijken we of je in aanmerking komt voor een gratis Ontmoetingnetwerk.

Als je wat meer hulp nodig hebt of al een indicatie hebt, kunnen we je ook vrijblijvend in contact brengen met de ambulante hulpverleners van Ontmoeting. Omdat we snel werken en snel kunnen schakelen tussen vrijwilligers en ambulante hulpverleners zijn Ontmoetingnetwerken zeer succesvol!

'Ik heb weer een eigen plek'

Correspondentieadres

deventer@ontmoeting.org

Contactpersonen

Gerjanne Voorsluijs
06-14939492
gvoorsluijs@ontmoeting.org

 

Aanmelden

Neem telefonisch of per e-mail contact op met bovenstaand contactpersoon voor vrijblijvende informatie. Aanmeldingen verlopen via de sociale teams van de gemeente Deventer.