Thuishaven-Een veilige plek in de wijk

Meer informatie over Thuishavens

Thuishaven Deventer

In Deventer werken medewerkers van Ontmoeting vanuit de Thuishaven. In de Thuishaven kunnen  cliënten vanaf 18 jaar wonen, die tijdelijk niet in staat zijn om helemaal zelfstandig te wonen en extra begeleiding nodig hebben. Begeleiding kan op verschillende gebieden geboden zoals: post en administratie,  financiën en schulden, dagbesteding, psychisch en lichamelijk functioneren, ADL-activiteiten, sociaal netwerk, het meedoen in de maatschappij en zingeving.  In het karakteristiek pand uit de jaren ‘30 aan de Brinkgreverweg bevinden zich acht woonruimtes. Deze woonruimtes zijn voorzien van een eigen keukenblok, douche en toilet. De Thuishaven wil voor kwetsbare mensen een veilige plek in de wijk zijn.

Het verblijf in de Thuishaven is van tijdelijke aard. Het doel is dat cliënten na ongeveer een jaar zo mogelijk zelfstandig gaan wonen, waarbij Ontmoeting indien nodig ambulante begeleiding blijft bieden. Tijdens het verblijf in de Thuishaven wordt gewerkt met een uitvoeringsplan waarin leerdoelen zijn opgenomen, met activiteiten om deze doelen te behalen. Het ondersteuningsplan vanuit de sociale wijkteams van de gemeente Deventer zijn hiervoor de basis. De ambulante begeleiding in de Thuishaven is dagelijks een aantal uren aanwezig. Daarnaast zijn onze vrijwilligers een belangrijke schakel in de begeleidingstrajecten. Buiten kantoortijden is een achterwachtdienst bereikbaar.

'Ik heb weer een eigen plek'

Algemeen hulpaanbod

Post- en contactadres

Brinkgreverweg 135
7415 CG Deventer

deventer@ontmoeting.org

Contactpersonen

Gerjanne Voorsluijs
06-14939492
gvoorsluijs@ontmoeting.org

 

Paul Oud
06-14500055
poud@ontmoeting.org

Aanmelden

Neem telefonisch of per mail contact op met een van bovenstaande contactpersonen. U ontvangt van ons een aanmeldformulier.