Thuishaven-Een veilige plek in de wijk

Meer informatie over Thuishavens

Thuishaven Harderwijk & Ermelo

In Harderwijk werken medewerkers van Stichting Ontmoeting o.a. vanuit de Thuishaven. Kenmerkend voor de groep bewoners die hier kunnen wonen is dat zij om economische redenen dakloos zijn geworden en gewezen zijn op het hulpaanbod van de gemeente Harderwijk of Ermelo. Het kantoor van de medewerkers bevindt zich op de eerste verdieping van de woning. De Thuishaven Harderwijk & Ermelo bestaat uit twee woonhuizen, waar in totaal acht mensen opgevangen kunnen worden. In de Thuishaven kunnen bewoners uit de gemeenten Harderwijk en Ermelo maximaal een half jaar wonen het doel is om naar een half jaar door te stromen naar een zelfstandige woning. In deze periode kunnen zij, met behulp van vrijwilligers, en indien nodig hulpverleners, werken aan hun toekomst.

Samen met de bewoner stelt de professional een begeleidingsplan op. Hierin staan de doelen geformuleerd waar de bewoner aan wil gaan werken met behulp van vrijwilliger en professional. Aan de volgende levensgebieden kan gewerkt worden: financiën (verwerven van inkomen/aanpakken van schulden), huisvesting (zoeken naar zelfstandige huisvesting), dagbesteding (zoeken naar betaald werk/vrijwilligerswerk), lichamelijke en psychische gezondheid (contact leggen met specialisten/behandelaars), sociaal netwerk (herstellen of opbouwen van een netwerk).

De Thuishaven is geschikt voor mensen die lichte ondersteuning binnen kantoortijden, nodig hebben.  Mensen zijn dan ook in staat om voor zichzelf te zorgen en zelfstandig te wonen.

In en om de panden mag geen alcohol of drugs gebruikt worden. De thuishaven is dus niet geschikt voor mensen met actuele verslavingsproblematiek. Ook is in deze thuishaven op de voorgrond staande psychiatrische problematiek een contra–indicatie.

'Ik ben een dankbaar mens'

Post- en contactadres

Klaproosmeen 14 & 15
3844 PE HARDERWIJK

thuishavenharderwijkermelo@ontmoeting.org

Contactpersonen

Heidi van Keulen
06-34362204
hvkeulen@ontmoeting.org

 

Marjanne Westert
06-86805278
mwestert@ontmoeting.org

Aanmelden

U kunt het aanmeldingsformulier aanvragen via thuishavenharderwijkermelo@ontmoeting.org