Thuishaven: Een veilige plek in de wijk

Meer informatie over Thuishavens

Thuishaven Hoek van Holland

In Hoek van Holland heeft Ontmoeting een 24-uursvoorziening waar acht kwetsbare mensen uit Rotterdam kunnen verblijven, die moeite hebben met zelfstandig wonen. Het doel van het sociaal pension is het creëren van een stabiele leefomgeving en het vinden van een zinvolle dagbesteding.

Samen met partners zoals het wijkteam, de woningbouwvereniging, zorgorganisaties en plaatselijke kerken zoeken we naar een passend zorgaanbod voor kwetsbare mensen, om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen.

'Ik heb weer een eigen plek'

Ontmoetingnetwerken

Vanuit Thuishaven Hoek van Holland bieden wij sociale netwerken aan rondom kwetsbare personen die de verbinding met zichzelf en anderen kwijt zijn. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit de wijde omgeving van Rotterdam.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties , het op orde brengen van de administratie of het huishouden kunnen contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

Contactgegevens

Prins Hendrikstraat 211
3151 AH HOEK VAN HOLLAND
0174 383 122

Contactpersonen

Locatie
Pieternel de Wit
pdwit@ontmoeting.org