Thuishaven: Een veilige plek in de wijk

Meer informatie over Thuishavens

Thuishaven Hoek van Holland

In Hoek van Holland, ook onderdeel van Rotterdam, werken medewerkers van Ontmoeting vanuit een Thuishaven. In en rond een Thuishaven wonen cliënten die extra zorg nodig hebben; zorg op maat. Ontmoeting kan dit bieden, omdat de drempel laag is naar de thuishaven en de medewerkers dichtbij zitten. Een thuishaven wil een veilige plek in de wijk zijn.

Vanuit de Thuishaven wordt intensieve woonbegeleiding geboden voor maximaal één jaar. In dit jaar worden heldere doelen gesteld waar cliënten aan kunnen werken en wordt er gezocht naar betaalbare huisvesting. Ontmoeting biedt haar cliënten dan begeleiding bij het wonen en vinden van een arbeidsplaats. Het doel is om cliënten zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen met een eigen huurcontract, waarbij Ontmoeting (ambulante) hulp op afstand blijft bieden.

Ontmoeting werkt hierbij succesvol samen met het sociale wijkteam in Hoek van Holland.

'Ik heb weer een eigen plek'

Ontmoetingnetwerken

Vanuit Thuishaven Hoek van Holland bieden wij sociale netwerken aan rondom kwetsbare personen die de verbinding met zichzelf en anderen kwijt zijn. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit de wijde omgeving van Rotterdam.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties , het op orde brengen van de administratie of het huishouden kunnen contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

Contactgegevens

Prins Hendrikstraat 211
3151 AH HOEK VAN HOLLAND
0174 383 122

Contactpersonen

Locatie
Pieternel de Wit
pdwit@ontmoeting.org