Veldwerk Goeree-Overflakkee

Eind 2007 kwamen vertegenwoordigers van diverse kerken op Goeree-Overflakkee met elkaar in gesprek over de zorg om onze jongeren die zich bewegen in een wereld met drank, drugs en eenzaamheid en torenhoge schulden. Jongeren vanuit alle lagen van de bevolking. De nood die gevoeld wordt voor deze ‘zorgmijders’ tussen de 14 en 26 jaar is de drijfveer achter het outreachend Veldwerk.

Voor de uitvoering van het outreachend veldwerk werken we als Ontmoeting samen met de Werkgroep Veldwerk Goeree-Overflakkee. Op deze wijze wordt op een professionele wijze uitvoering gegeven aan het werk van de jongerencoach, en wordt de kwaliteit en continuïteit bewaakt.

Onze veldwerker op Goeree-Overflakkee probeert een relatie op te bouwen met jongeren die door een opeenstapeling van problemen steeds minder perspectief overhouden. Vanuit deze relatie wordt gezocht naar passende zorg en concrete oplossingen op het gebied van werk, scholing, zorg en huisvesting.

'Samen zoeken we naar oplossingen en passende hulp!'

Om deze zorgmijdende jongeren te bereiken en toe te leiden naar zorg werken we samen met het lokale zorgnetwerk van de GGD, ouders en instellingen.

Doel van dit jongerenwerk is het signaleren van jongeren die problemen hebben met drank of drugs en hun motiveren om hulp te zoeken.

Kijk voor meer informatie op www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl

'Dankzij de veldwerker ben ik weer gemotiveerd'

Veldwerker en jongerencoach

Gerwin Rikkers
grikkers@ontmoeting.org
06 34 36 25 44

Jongerencoaches

Lieneke Struijk
lstruijk@ontmoeting.org
06 43 82 01 03

Martine Aantjes
maantjes@ontmoeting.org
06 48 50 56 07

Steun het veldwerk

Doneer

In het nieuws

Artikel RD Artikel Trouw