Woerden: werken in de wijk

Woerden

In Woerden biedt Ontmoeting sinds 2014 sociale netwerken aan. Vrijwilligers geven praktische hulp of gaan erop uit met cliënten. We richten ons in Woerden met name op multiproblem gezinnen en werken nauw samen met de gemeente Woerden. De gemeente werkt met zogenaamde ‘sociaal makelaars’: zij coördineren de maatschappelijke ondersteuning aan huishoudens waarin veranderingen ten goede slechts zeer moeizaam tot stand komen. De netwerkcoördinator van Ontmoeting maakt samen met de sociaal makelaars een plan waarbij eigen kracht van cliënten, hun sociale netwerk en de inzet van vrijwilligers optimaal benut worden.

Ambulante hulpverlening

Mensen die zijn vastgelopen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op en onderzoeken op de verschillende levensgebieden wat de hulpvragen zijn. Deze begeleiding bestaat onder ander uit het regelen van inkomen, inventarisatie van schulden, toe leiden naar behandeling, dagbesteding, structuur aanbrengen en verliezen die geleden zijn een plek geven.

Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in de begeleidinsgstrajecten!

 

Ontmoetingnetwerken

In Woerden bieden wij sociale netwerken aan rondom met name kwetsbare (multi-problem) gezinnen. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de directe omgeving van) Woerden.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties , het op orde brengen van de administratie of het  huishouden kunnen contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

'Door de taal te leren doe ik weer mee'

Taalproject ‘taal in de wijk’

Bij onze netwerkcoördinator kwam al geregeld de vraag naar taallessen voor vrouwen naar voren tijdens het opzetten van sociale netwerken. Veel cliënten (vooral vrouwen) spreken slecht Nederlands. Om zich in Nederland, maar ook in hun gezin te kunnen handhaven willen ze graag taalles. Lees hier meer over het taalproject ‘taal in de wijk’.

Meer weten over ons werk in Woerden? SOKW, de christelijke radio-omroep van Woerden en omgeving, interviewde onze collega Lia over haar werk in Woerden. Luister hieronder de uitzending terug.

Thuishaven Woerden

In een Thuishaven bieden we steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. We zetten professionals en
vrijwilligers in, samen zoeken we naar kansen, bouwen we aan een toekomst en streven we naar een zelfstandiger leven voor onze cliënten. Binnenkort starten we een nieuwe Thuishaven in Woerden.

Contactpersoon

Lia Noorthoek
lnoorthoek@ontmoeting.org
06 28 559 605

Voor professionele ambulante ondersteuning:

Arenda de Vos
advos@ontmoeting.org
06 24 294 170

Adres

Oostzee 14
3446 CH WOERDEN

Wij werken samen met:

Oranjefonds steunt Groen Verbindt Harderwijk