Woerden: werken in de wijk

Woerden

In Woerden biedt Ontmoeting sinds 2014 sociale netwerken aan. Vrijwilligers geven praktische hulp of gaan erop uit met cliënten. We richten ons in Woerden met name op multiproblem gezinnen en werken nauw samen met de gemeente Woerden. De gemeente werkt met zogenaamde ‘sociaal makelaars’: zij coördineren de maatschappelijke ondersteuning aan huishoudens waarin veranderingen ten goede slechts zeer moeizaam tot stand komen. De netwerkcoördinator van Ontmoeting maakt samen met de sociaal makelaars een plan waarbij eigen kracht van cliënten, hun sociale netwerk en de inzet van vrijwilligers optimaal benut worden.

Augusta vertelt hoe een netwerk haar verder helpt

Ambulante hulpverlening

Mensen die zijn vastgelopen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op en onderzoeken op de verschillende levensgebieden wat de hulpvragen zijn. Deze begeleiding bestaat onder ander uit het regelen van inkomen, inventarisatie van schulden, toe leiden naar behandeling, dagbesteding, structuur aanbrengen en verliezen die geleden zijn een plek geven.

Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in de begeleidinsgstrajecten!

Ontmoetingnetwerken

In Woerden bieden wij sociale netwerken aan rondom met name kwetsbare (multi-problem) gezinnen. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de directe omgeving van) Woerden.

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties , het op orde brengen van de administratie of het  huishouden kunnen contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

'Door de taal te leren doe ik weer mee'

Taal in de wijk

Het doel van ‘Taal in de wijk’ is het organiseren van activiteiten in Woerden die het sociaal isolement verminderen en participatie in de samenleving bevorderen. Deze activiteiten vinden in het bijzonder plaats in de Kruiskerk, wijk ‘Schilderskwartier’, en Het Baken, wijk ‘Snel en Polanen’. Het sociaal isolement verminderen en de participatie bevorderen we door het verbeteren van Nederlandse taalvaardigheid van allochtone vrouwen.

voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte de Jong.
M 06 86 88 00 30
E  hdjong@ontmoeting.org

Fietsles

Om de sociale omgeving van vrouwen in Woerden te vergroten bieden we hen fietsles aan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eefke Geuze.
M 06 86 83 39 92
egeuze@ontmoeting.org

Ontmoeting4kids

Met Ontmoeting4kids willen we sociale netwerken plaatsen rondom kwetsbare kinderen in gezinnen die wij begeleiden. Dit project wordt opgezet in samenwerking met het Oranje Fonds. Lees hier meer over het project Ontmoeting4kids.

Thuishaven Woerden

In een Thuishaven bieden we steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. We zetten professionals en
vrijwilligers in, samen zoeken we naar kansen, bouwen we aan een toekomst en streven we naar een zelfstandiger leven voor onze cliënten. Binnenkort starten we een nieuwe Thuishaven in Woerden.

Contactpersoon

Lia Noorthoek
lnoorthoek@ontmoeting.org
06 28 559 605

Voor professionele ambulante ondersteuning:

Annemijn van Gurp
06 24 294 170

Adres

Klompenmakersweg 2
3449 JB WOERDEN

Wij werken samen met:

Oranjefonds steunt Groen Verbindt Harderwijk