Woerden: werken in de wijk

Woerden

In Woerden biedt Ontmoeting sinds 2014 sociale netwerken aan. Vrijwilligers geven praktische hulp of gaan erop uit met cliënten. We richten ons in Woerden met name op multi-problem gezinnen en werken nauw samen met WoerdenWijzer. De casemanager van WoerdenWijzer maakt samen met de netwerkcoördinator en netwerkbegeleiders van Ontmoeting een opzet waarbij eigen kracht van cliënten, hun sociale netwerk en de inzet van vrijwilligers optimaal benut worden.

Augusta vertelt hoe een netwerk haar verder helpt

Ambulante hulpverlening

Mensen die zijn vastgelopen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op en onderzoeken op de verschillende levensgebieden wat de hulpvragen zijn. Deze begeleiding bestaat onder ander uit het regelen van inkomen, inventarisatie van schulden, toe leiden naar behandeling, dagbesteding, structuur aanbrengen en verliezen die geleden zijn een plek geven.

Ontmoetingnetwerken

In Woerden bieden wij sociale netwerken aan rondom met name kwetsbare (multi-problem) gezinnen. De vrijwilligers die deze mensen begeleiden komen uit (de directe omgeving van) Woerden. Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in de begeleidingstrajecten!

Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of het  huishouden kunnen dus ook contact met ons opnemen. We bespreken dan of de aanvrager in aanmerking komt voor onze Ontmoetingnetwerken.

'Door de taal te leren doe ik weer mee'

Taal in de wijk

Het doel van ‘Taal in de wijk’ is het organiseren van activiteiten in Woerden die het sociaal isolement verminderen en participatie in de samenleving bevorderen. Deze activiteit vindt plaats in de Kruiskerk, Mesdagplein 4 te Woerden, op maandag van 9.30 – 10.45 uur.

Met de hulp van docenten oefenen we in groepen en verbeteren we op die manier de Nederlandse taalvaardigheid van allochtone vrouwen. Na afloop van de taalles is er gelegenheid voor een kopje koffie en het stellen van je vragen.

Fietsles

Om de sociale omgeving van vrouwen in Woerden te vergroten bieden we hen fietsles aan. Deze activiteit vindt plaats, aansluitend op de taalles, op maandag van 11.00 – 11.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eefke Geuze.
M 06 86 83 39 92
E  egeuze@ontmoeting.org

Thuishaven Woerden

In een Thuishaven bieden we steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. We zetten professionals en
vrijwilligers in; samen zoeken we naar kansen, bouwen we aan een toekomst en streven we naar een zelfstandiger leven voor onze cliënten. Medio 2023 starten we een nieuwe Thuishaven in Woerden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemijn van Gurp (06-24294170).

Winkel

Stichting Ontmoeting en Stichting De Terugwinning hebben de handen ineen geslagen voor een winkel: De Winkelbrigade. Deze winkel heeft leuke meubels en woonaccessoires.

Adres:

Leidsestraatweg 35  06-83441725  meubelbrigade@deterugwinning.nl

Openingstijden:

wo                   10.00 – 14.00 uur
do                   10.00 – 14.00 uur
1e en 3e za       10.30 – 13.30 uur

Contactpersoon

Liset van Munster
lvmunster@ontmoeting.nl
030 635 4090

Voor professionele ambulante ondersteuning:

Annemijn van Gurp
avgurp@ontmoeting.org
06 24 294 170

Adres

Klompenmakersweg 2
3449 JB WOERDEN

Wij werken samen met:

Oranjefonds steunt Groen Verbindt Harderwijk