Woerden: werken in de wijk

Woerden

In Woerden biedt Ontmoeting sinds 2014 sociale netwerken aan. Vrijwilligers geven praktische hulp of gaan erop uit met cliënten. We richten ons in Woerden met name op multi-problem gezinnen en werken nauw samen met WoerdenWijzer. De casemanager van WoerdenWijzer maakt samen met de netwerkcoördinator en netwerkbegeleiders van Ontmoeting een opzet waarbij eigen kracht van cliënten, hun sociale netwerk en de inzet van vrijwilligers optimaal benut worden.

Augusta vertelt hoe een netwerk haar verder helpt

Ambulante hulpverlening

Stichting Ontmoeting helpt mensen die zijn vastgelopen om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op en onderzoeken op de verschillende levensgebieden wat de hulpvragen zijn. Deze begeleiding kan bestaan uit het regelen van inkomen, inventarisatie van schulden, toeleiden naar behandeling en/of dagbesteding, structuur aanbrengen en geleden verliezen een plek geven.

Ontmoetingnetwerken

In Woerden biedt Ontmoeting naast ambulante hulpverlening ook netwerkbegeleiding aan. Hierbij geven vrijwilligers praktische hulp aan cliënten, komen op bezoek of gaan met hen erop uit. We richten ons in Woerden met name op multi-problem gezinnen/huishoudens die meestal worden aangemeld door WoerdenWijzer. De netwerkbegeleider van Ontmoeting legt contact met de inwoner en bekijkt samen met deze cliënt op welk terrein hulp nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties of bij het op orde brengen van de administratie.

De inzet van vrijwilligers is bij deze ondersteuning meestal cruciaal. Belangrijk in dit alles is de eigen kracht en regie van cliënten te behouden of te versterken. Daarnaast is het belangrijk om het bestaande  (meestal beperkte) sociale netwerk te betrekken bij verbetering van de situatie van de inwoner.

'Door de taal te leren doe ik weer mee'

Taal in de wijk

Het doel van ‘Taal in de wijk’ in Woerden is het sociaal isolement van allochtone vrouwen te verminderen en hun participatie in de samenleving te bevorderen. Deze groepsactiviteit vindt plaats in de Kruiskerk, Mesdagplein 4 te Woerden, op elke maandag (uitgezonderd de schoolvakanties) van 9.30 – 10.45 uur.

Met hulp van docenten wordt op verschillende niveaus de Nederlandse taalvaardigheid van de vrouwen geoefend en verbeterd. Na afloop van de taalles wordt met elkaar koffie of thee gedronken en nagepraat.

Informatie.nl

Vanaf maart 2023 bestaat de mogelijkheid om na de taalles bij het Informatiepunt (op dezelfde locatie) met brieven, formulieren of vragen te komen. Vrijwilligers zijn beschikbaar om hierbij hulp te bieden.

Thuishaven Woerden

In september 2023 wordt in Woerden een Thuishaven gestart. Hier wordt steun geboden  aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. In de Thuishaven is naast ons kantoor en andere multifunctionele ruimten, ook plaats voor tien woonunits. Met onze ambulante woonbegeleiders wordt voor deze bewoners gezocht naar kansen en wordt gebouwd aan een betere toekomst en een zelfstandiger leven.

Winkel

Stichting Ontmoeting en Stichting De Terugwinning hebben de handen ineen geslagen voor een winkel: De Meubelbrigade. Deze winkel heeft leuke meubels en woonaccessoires.

Adres:

Voorstraat 81 | 06-83441725  meubelbrigade@deterugwinning.nl

Openingstijden:

wo                   10.00 – 14.00 uur
do                   10.00 – 14.00 uur
1e en 3e za       10.30 – 13.30 uur

Contactpersoon

Contactpersoon netwerkbegeleiding

Henk Oskam
hoskam@ontmoeting.nl
06 86 85 85 90

Contactpersoon ambulante begeleiding

Frits Budding
fbudding@ontmoeting.nl
06 86 86 74 61

Adres

Rembrandtlaan 2
3443 EG WOERDEN

Wij werken samen met:

Oranjefonds steunt Groen Verbindt Harderwijk