Missie

samen – leren – leven

Onze missie is: samen met kwetsbare mensen, die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, werken aan hersteld leven, door van en met elkaar te leren.

Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, gedreven door christelijke naastenliefde.

Samen
Samen met God, samen met de cliënt, samen met vrijwilligers, medewerkers en andere hulpverleners.

Leren
Leren met vallen en opstaan van en met elkaar. Ontmoeting is een lerende organisatie.

Leven
Het leven met al z’n ups en downs. Maar ook het leven met een hoofdletter, het echte leven met perspectief door een herstelde relatie met de Heere God. Dit verwijst meteen naar de identiteit van Ontmoeting.

 

Drijfveer

Christelijke naastenliefde als drijfveer betekent dat medewerkers beseffen dat zij het voorbeeld van Jezus Christus willen volgen door God boven alles lief te hebben en de naaste als zichzelf.

Daarbij weten ze dat ieder mens kwetsbaar is en behoefte heeft aan ontmoetingen met anderen. Een dergelijke ontmoeting komt tot stand wanneer mensen presentievol er voor elkaar zijn.

Vanuit deze drijfveer willen we werken voor alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging/religie.