Beëindiging dienstverlening Ontmoeting in Deventer

Met pijn in ons hart hebben we helaas moeten besluiten de hulpverlening in Deventer en Zutphen te beëindigen. De afgelopen jaren hebben we veel kwetsbare mensen kunnen helpen bij hun herstel. Maar helaas is het financieel niet dekkend te krijgen en is er o.a. vanwege de huidige uurtarieven en wijze van bekostiging geen ruimte om de gewenste dienstverlening inhoud te geven. Er is een gebrek aan toekomstperspectief voor verdere ontwikkeling.

Samen met het Sociaal Team gaan collega’s van Ontmoeting de komende periode in gesprek met de cliënten om gezamenlijk te zoeken naar een andere zorgaanbieder. De cliënt houdt hierbij altijd zijn eigen keus. Vanaf eind juni 2021 worden cliënten overgeplaatst naar andere zorgaanbieders. Er worden geen nieuwe cliënten meer aangenomen. Een heftig besluit voor de medewerkers, vrijwilligers en cliënten van onze locaties in Deventer.

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.