Stichting Ontmoeting start eindejaarscampagne ‘van de straat’

In Nederland is het aantal daklozen de afgelopen jaren hard gestegen. Als Ontmoeting zien wij deze nood. Vanuit bewogenheid, gedreven door de liefde van Christus, willen wij ons blijven inzetten voor deze mensen. Daarom vragen wij in onze eindejaarscampagne aandacht voor deze problematiek. Het thema is ‘van de straat’ waarbij we met verhalen van mensen die op straat leefden, maar inmiddels weer van de straat in een woning zitten de problematiek zichtbaar en voelbaar maken.

Door middel van advertenties, ons donateursblad Post, een radiocommercial en verschillende mailings willen we de problematiek van de stijgende dakloosheid onder de aandacht brengen en mensen vragen om ons (financieel) te blijven steunen.

Want op straat slapen in Nederland, dat gun je niemand. Wilt u ons steunen? Doneer hier!

 

 

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.