Drijfveer

Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Ook toont Hij ons dat mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ontmoetingen.

We geloven dat een ontmoeting tot stand komt wanneer mensen, ontdaan van pretenties, er voor elkaar zijn.

Missie

Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden door Ontmoeting ondersteund.

In een proces van vinden en verbinden leren zij door echte ontmoetingen zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften.

Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, gedreven door christelijke naastenliefde.