Missie

Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden door Ontmoeting ondersteund.

In een proces van vinden en verbinden leren zij door echte ontmoetingen zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften.

Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, gedreven door christelijke naastenliefde.

 

Drijfveer

Christelijke naastenliefde als drijfveer betekent dat medewerkers beseffen dat zij het voorbeeld van Jezus Christus willen volgen door God boven alles lief te hebben en de naaste als zichzelf.

Daarbij weten ze dat ieder mens kwetsbaar is en behoefte heeft aan ontmoetingen met anderen. Een dergelijke ontmoeting komt tot stand wanneer mensen presentievol er voor elkaar zijn.

Vanuit deze drijfveer willen we werken voor alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging/religie.