Thuishaven: een veilige plek

Thuishavens

Soms loopt je leven anders dan je wilt. Je komt in de problemen door schulden of verslaving. De relatie met je partner of familie loopt stuk. Je verliest je werk en je huis. Het lijkt wel of je geen grip meer hebt op je leven. Je wilt wel anders, maar het lukt niet om dit alleen op te lossen. Wat je nodig hebt, is een veilige plek. Een plek waar je rust hebt. Waar je de dingen echt anders kunt gaan doen en waar mensen zijn die je daarbij helpen. Een Thuishaven is zo’n plek. Je kunt er wonen en je ontmoet er de mensen die er voor jou willen zijn.

'Samen een stap verder zetten!'

Een veilige plek

De Thuishaven biedt een thuis aan mensen die geen vaste verblijfplaats hebben en problemen hebben op het gebied van financiën, verslaving, gedrag of psyche. Deze mensen krijgen op alle levensgebieden professionele ambulante begeleiding bij het re-integreren in de maatschappij. Deze begeleiding bestaat onder andere uit het bieden van een postadres, het regelen van inkomen, toeleiden naar huisvesting en behandeling, dagbesteding en inventarisatie van schulden. Integratie in hun woonplaats is een centraal uitgangspunt, waarbij buurtbewoners zoveel mogelijk betrokken worden.

Ontmoeting werkt samen met burgerlijke gemeenten, kleine partijen die op wijkniveau actief zijn en ketenpartners binnen de maatschappelijke opvang die bij de re-integratie en zorgverlening betrokken zijn.

Getrainde vrijwilligers zijn een onmisbare schakel bij het bieden van deze hulp.

Werktrajectbegeleiding

Vanuit de Thuishaven bieden we werktrajectbegeleiding aan cliënten. Dit is een belangrijke pijler, omdat cliënten hiermee een zinvolle dagbesteding krijgen.

Hoe werkt het?

Op het locatieoverzicht is te zien waar onze Thuishavens zich bevinden. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Na een positief advies kan een aanvrager deelnemen aan een traject in een Thuishaven. Het verblijf in een Thuishaven is van tijdelijke aard. Dit kan variëren van één tot drie jaar. Indien mogelijk stroomt de cliënt door naar een andere woonvorm met behoud van begeleiding.

Weer sterk op eigen benen staan is het primaire doel.

'In de Thuishaven kan ik dingen echt anders doen'