Aanpak huiselijk geweld; omdat het niet vanzelf stopt

Training huiselijk geweld

Wist u dat er elk jaar er ongeveer 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld zijn en ongeveer 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling? Professionals, werkzaam in verschillende sectoren, kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren van de verschillende vormen van geweld. Uit onderzoek blijkt dat professionals signalen van geweld en mishandeling niet altijd (h)erkennen. Ook weten ze vaak niet wat ze moeten doen met de signalen. Zo kan het gebeuren dat huiselijk geweld jaren kan doorgaan, zonder dat er ingegrepen wordt.

Naast het implementeren van de meldcode binnen de organisaties, is het belangrijk dat professionals voldoende uitgerust zijn met kennis en vaardigheden om te huiselijk geweld (vroegtijdig) te signaleren en erop te handelen. Ontmoeting heeft een uitgebreid aanbod om organisaties en professionals door middel van training & advies hierin te voorzien.

Trainingsaanbod

Ontmoeting biedt de volgende trainingen:

* Training Aanpak Huiselijk Geweld & de meldcode

* Training Aandachtsfunctionaris

* Basistraining RelatieWijs (methodiek partnergeweld)

* Training/gastles op maat over één (of meerdere) van onderstaande onderwerpen:

  • Partnergeweld
  • Kindermishandeling
  • Ouderenmishandeling
  • Eergerelateerd geweld
  • Meisjesbesnijdenis

Over de trainer

Naast mijn werk als ambulant begeleider en Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld & Kindermishandeling binnen Ontmoeting ben ik gecertificeerd trainer in de Aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook leid ik professionals op tot aandachtsfunctionaris. De afgelopen jaren ben ik veelvuldig in aanraking gekomen met de (gevolgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling, beginnend bij mijn voormalig werk als jeugdbeschermer en later in de functie van aandachtsfunctionaris. Ik heb gemerkt dat er nog veel handelingsverlegenheid bestaat onder professionals bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld. Hieruit is mijn wens voortgekomen om professionals hierin te trainen.

Als trainer ben ik aangesloten bij TrainersHuiselijkGeweld.nl  (THG). THG ontwikkelt trainers- en lespakketten over huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis. De gecertificeerde trainers en docenten kunnen hiermee trainingen, voorlichtingen, presentaties, lessenseries en keuzeprogramma’s verzorgen. De training- en lespakketten worden door het hele land gebruikt binnen onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis, kinderopvang, organisaties voor ouderen, justitie en vrijwilligers. Trainingen en lessen worden op maat ontwikkeld voor organisaties en scholen. De pakketten zijn vernieuwend en worden jaarlijks geactualiseerd waardoor trainers en docenten altijd op de hoogte zijn van de nieuwste informatie over wettelijke en juridische kaders, interactieve werkvormen en digitale trainings- en lesmogelijkheden.

Gerjanne Voorsluijs, Trainer Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Trainer

Gerjanne Voorsluijs
Trainer Aanpak Huiselijk Geweld & de meldcode
06 1493 9492
gvoorsluijs@ontmoeting.org

Extra informatie

Tarieven