Verruim je hart
verdiepingstraining

Verruim je hart 

‘Omgaan met gelijkgezinden zorgt ervoor dat je hart verkleind wordt’.

‘Leidinggevenden in de kerk hebben een beperkt blikveld waardoor het hart steeds kleiner wordt’

‘Mensen in de kerk zijn niet in staat om de boodschap van het Evangelie (waarin zij geloven) over te brengen naar burgers die er niets van begrijpen’.

Zomaar enkele uitspraken die mogelijk confronterend overkomen. In de training ‘Verruim je hart’ worden cursisten – in een beschermde omgeving – geconfronteerd met de wijze waarop zij omgaan met andersdenkenden. Denk aan personen die niet of anders geloven, mensen die een andere levensstijl hanteren, enzovoort.

Daarnaast biedt de training handvatten om vanuit een zekere mate van vrijheid en gelijkheid hiermee om te gaan. In deze training wordt gebruik gemaakt van persoonlijke voorbereidings- en reflectieopdrachten. In deze training sluiten we aan bij het vertrekpunt van de cursist.

 

Voor de verdiepingstraining vragen we € 2250,- voor een groep van maximaal 15 deelnemers. De training omvat twee dagen en is bedoeld voor predikanten of pastoraal werkers (in opleiding).

Direct naar

Aanmeldformulier

Contactpersoon

Els Klop: 06 – 49498880
vormingshuis@ontmoeting.org